Voor groep 8

Beste meisjes en jongens die nu in groep 8 zitten,

Dit schooljaar ga je een vervolgopleiding kiezen. Samen met je leraar en je ouders. Belangrijk in die keuze zijn het advies dat je van je huidige school krijgt en de uitslag van de Citotoets. Krijg je het advies Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO), dan is de kans groot, dat je naar Het Kwadrant komt: een fijne, veilige en niet al te grote school. Waar de docenten, coaches en begeleiders aandacht voor je hebben. Waar je naast Nederlands, wiskunde en dergelijke vakken ook heel andere dingen leert én regelmatig buiten de school een kijkje gaat nemen. Bij instellingen en bedrijven. Allemaal machtig interessant! 

Voorlichtingsactiviteiten

 
De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2019-2020 diverse voorlichtingactiviteiten:


Open Huis

De scholen van LVO Weert organiseerden ook dit jaar een Open Huis. Dit vond plaats op vier avonden in de week van 21 t/m 24 oktober 2019. Benieuwd naar Het Kwadrant? Bekijk onze folder van het Open Huis hier.


Voorlichtingsavonden en proeflessen

Van 13 t/m 16 januari 2020 stonden op alle scholen van LVO Weert de voorlichtingsavonden met proeflessen gepland. Op Het Kwadrant werd tijdens de voorlichtingsavond voor groep 8 op donderdag 16 januari 2020 van 18:30 tot 20:30 uur uitgebreid informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen konden tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. 

Bekijk de presentaties van deze avond hier.

Ben je benieuwd naar het aanbod per school? Bekijk dan hier het onderwijsaanbod LVO Weert.

Meeloopmiddagen

Op woensdag 12 en woensdag 19 februari 2020 konden alle groep 8-leerlingen deelnemen aan de meeloopmiddagen van LVO Weert.


Aanmelddagen

Aanmelden op één van de scholen van LVO Weert kon op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 tussen 19:00 en 21:00 uur. Meer informatie over de aanmelddagen en benodigde documenten is hier te vinden. 

Het Kwadrant VMBO

Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) bereidt je voor, zoals de naam al aangeeft, op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs). Daarnaast heeft Het Kwadrant Praktijkonderwijs in huis en een 6-jarige Techniekopleiding/Vakmanschapsroute (VMBO en MBO samen in één opleiding).

We kennen een basisberoepsgerichte en een kaderberoepsgerichte leerweg: de eerste heeft wat minder theorie en ook ietsje minder moeilijk, dan de tweede.

In het tweede leerjaar ga je een keuze maken uit de volgende profielen:

 • Economie en Ondernemen
 • Bouwen, Wonen en Interieur (techniek)
 • Produceren, Installeren en Energie (techniek)
 • Zorg & Welzijn
 • Nature, Food en Design

Bekijk hier meer informatie over deze vijf profielen.

Mocht je meer informatie willen, dan ben je , samen met je ouders, altijd welkom op onze school. Maak hiervoor een afspraak voor meer uitleg T. (0495) 513 666.

Het Kwadrant Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om via het reguliere onderwijs een VMBO-diploma te halen. Doel van het Praktijkonderwijs is dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfredzame, volwassen mensen. Leerlingen krijgen een programma op maat, waarin het accent ligt op persoonlijkheidsontwikkeling op de gebieden Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap in een veilige, prettige leeromgeving waarin iedereen elkaar kent en iedereen zichzelf mag zijn.De belangrijkste informatie over en voor het Praktijkonderwijs vindt u hier.

Mocht je meer informatie willen, dan ben je , samen met je ouders, altijd welkom op onze school. Maak hiervoor een afspraak voor meer uitleg T. (0495) 513 660. 

LVO Weert: veelgestelde vragen

De Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies VMBO-basis of VMBO-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-basis en VMBO-kader melden zich aan op Het Kwadrant of BRAVO! College Cranendonck. Beide scholen bieden de vier profielen:

 • EO: Economie en Ondernemen
 • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
 • PIE: Produceren, Installeren en Energie
 • ZW: Zorg & Welzijn
 • Groen: Nature, Food en Design

Op Het Kwadrant en het BRAVO! College wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van VMBO-B/K, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.


2) Ik heb van mijn basisschool het advies MAVO/VMBO-T. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. Beiden bieden een 4-jarige MAVO met alle sectoren.


3) Ik heb van mijn basisschool het advies HAVO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op de Philips van Horne of het BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van HAVO. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.


4) Ik heb van mijn basisschool het advies Atheneum/VWO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op Het College Weert of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het Atheneum. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.


5) Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.


6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

 • Het Kwadrant: 1 VMBO-basis, VMBO-kader en daarnaast het Praktijkonderwijs en de zesjarige Techniekopleiding/Vakmanschapsroute.
 • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 MAVO-Technologieroute, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO en tweejarige dakpanklas mavo/havo.
 • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium, 1 Gymnasium-TTO en KOERS. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.
 • BRAVO! College Cranendonck: 1 VMBO-basis/kader gecombineerd, 1 VMBO-kader/MAVO gecombineerd, 1 Techniekopleiding, 1 MAVO/HAVO, 1 HAVO/Atheneum en bij voldoende aanmeldingen 1-atheneum


7) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de locatie Het College Weert. TTO is niet mogelijk in Cranendonck.


8) Ik wil het Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. Technasium is eveneens mogelijkop het BRAVO! College.


9) Waar kan ik als topsporter terecht en waar kan ik extra sporten als ik dat leuk vind?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. Iedereen die het verder leuk vindt om extra te sporten, kan terecht op alle scholen in Weert en Cranendonck. Op deze scholen worden speciale sportklassen aangeboden.


10) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het College is daarnaast gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.


11) Hoe zit het met aanmelden?

Op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 zijn de aanmeldavonden (19:00-21:00 uur). De leerling wordt geacht zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn. 


12) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden kan op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert. Voor schooljaar 2020-2021 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt zal gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt.

Ook Het Kwadrant biedt voor de BK-leerlingen volgend jaar KOERS aan. Aanmelden voor KOERS-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.

 


Kennismakingsavond nieuwe leerlingen:

maandag 8 juni 2020


Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de drie scholen te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje onderaan deze pagina (+/- 15 minuten).


Graag tot ziens op Het Kwadrant, dé vmbo school voor Weert en omstreken!