Big Picture Learning

Onderwijs persoonlijk maken. Het Kwadrant en met name het Praktijkonderwijs geeft les volgens de Amerikaanse onderwijsmethode Big Picture. In Nederland is deze methode beter bekend onder de noemer ‘Onderwijs persoonlijk maken’. Big Picture Learning ontleent zijn kracht aan de wijze waarop het verbinding weet te leggen tussen de persoonlijke interesse van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces. Het talent en de passie van de leerling sturen het leerproces. Het onderwijs is kleinschalig en sluit aan bij de belevingswereld van de leerling. Het is uitdagend voor alle leerlingen!


3 R's

Deze sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs leidt tot minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs. Deze methode maakt leren persoonlijk en focust op de 3 R ‘s:

 • Relatie
 • Relevantie
 • Resultaat

 

Samenhangende kenmerken

 1. Leren in de echte wereld met projecten
 2. Elke leerling heeft een persoonlijk leerplan
 3. Authentiek assessment en beoordeling
 4. Kleinschalige schoolorganisatie
 5. Advisory structuur in vaste leergroepen
 6. Ambitieuze schoolcultuur
 7. Leiderschap en ondernemerschap
 8. Betrokkenheid van ouders/familie en andere volwassenen
 9. Samenwerking met en voorbereiding op vervolgonderwijs
 10. Permanente professionele ontwikkeling en coaching