Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB)

LOB is de rode draad in het onderwijs van Het Kwadrant. LOB is een leer- en ontwikkelingsproces voor de leerling. En heeft tot doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren. Op Het Kwadrant wordt elke leerling begeleid in het formuleren van zijn loopbaanvragen en op basis daarvan worden nieuwe leerprocessen in gang gezet. Het is een opdoen van ervaringen en reflectie.


Reflectie

Reflecteren is een essentieel onderdeel van leren. Tijdens het reflecteren worden de leerlingen bewust gemaakt van wat ze kunnen en echt willen, wat hun ontwikkelpunten zijn of wat ze anders zouden kunnen doen en wat ze beter niet kunnen doen.

Portfolio

Om dit goed te kunnen doen, hebben de leerlingen relevante informatie nodig over hun kennis, persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Hiervoor gebruiken ze hun eigen portfolio. Verzamelen van info is echter niet voldoende. Je moet het er ook over hebben en de tijd en kans nemen om dingen aan te passen. Dit gebeurt in de Reflectieweek, die na elke periode plaatsvindt.


Reflectieweek

De Reflectieweek is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen:

  • Het voeren van reflectie-gesprekken met de leerlingen, bewijs leveren van wat je gedaan hebt en het daar over hebben met anderen (en je ouders).
  • Presenteren wat je de afgelopen periode gedaan hebt.
  • Het plannen en bespreken van de volgende periode.
  • Het inhalen van werk dat is blijven liggen.
  • Workshops en excursies.
  • Het vieren van behaalde resultaten, ”even wat anders doen”.