Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is, dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hier nauw bij betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.


Samenwerkingsverband

Het Kwadrant is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03.
Het samenwerkingsverband is bereikbaar via tel. 06 218 19 868.

Meer informatie

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het zorgteam van onze school: tel. 0495-513666 of via mail: zorgteam@hetkwadrant.nl. Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Het Steunpunt Passend Onderwijs is op schooldagen van 10.00 uur-15.00 uur ook telefonisch te bereiken via: 0900 – 2020065 of per email via het contactformulier op de website.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!