Sportstroom

Het Kwadrant is vanaf schooljaar 2018-2019 gestart met een klas voor de Sportstroom. De Sportstroom is voor iedereen die sport als passie heeft! Sport je graag, wil je kennis maken met alternatieve sportonderdelen en je wilt meer leren over een gezonde leefstijl? Dan is de Sportstroom iets voor jou! De Sportstroom is een klas die naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding (LO), 2 uur extra aan sport gerelateerde lessen (theorie en praktijk) krijgt aangeboden.

De Sportstroom vindt plaats in leerjaar 1 met een doorstroom naar leerjaar 2. In leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen standaard 8 Persoonlijke LeerTijd (PLT) uren. Voor de leerlingen van de Sportstroom betekent dit dat twee uur van deze lessen worden ingevuld met 'extra' LO. Deze worden gegeven door een Lichamelijke Opvoeding. Er blijven zes lessen PLT over. De leerlingen volgen dus evenveel lessen als reguliere leerlingen. De lessen vinden plaats binnen het huidige rooster (les van 08:45u – 14:55 uur).


Aanmelden

Schrijf een motivatiebrief voor de Sportstroom en stuur deze naar j.wilms@stichtinglvo.nl met daarin tenminste:

  • Naam leerling
  • Welke sport je beoefent
  • Waarom je wilt deelnemen
  • Waarom jij een geschikte leerling bent

N.B. Leerlingen die een motivatiebrief schrijven krijgen voorrang bij de inschrijving! Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting  een keuze gemaakt.  

Meer informatie

J. Wilms, docent LO
E. j.wilms@stichtinglvo.nl
T. (0495) 513 666

Bekijk HIER de folder voor meer informatie.