Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Hieronder zijn alle nieuwsberichten te vinden over het coronavirus. In de zijbalk vindt u websites waar u de meest actuele informatie kunt vinden van officiële instanties.


In lijn met de richtlijn van het ministerie is Het Kwadrant dicht vanaf maandag 16 maart tot en met dinsdag 28 april.Onze school is gesloten, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken. Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht niet naar school te komen.

Laatste nieuws

De ‘lessen’ worden op afstand volgens rooster gegeven. Bekijk HIER het lesrooster dat gehanteerd wordt sinds maandag 23 maart. 

9 april 2020

We krijgen van ouders en leerlingen natuurlijk vragen over wat de nieuwe situatie betekent voor de afname van toetsen en de overgang aan het einde van dit schooljaar.

Er zijn toetsen die niet zijn doorgegaan en het is nog onzeker of we dit schooljaar op een ‘normale’ manier kunnen afronden. Zeker is dat, mochten de scholen op enig moment weer open gaan, we niet alle gemiste onderdelen kunnen inhalen in het resterende schooljaar.

Bevorderingsprocedure

Met dit in het achterhoofd hebben we nagedacht over hoe we omgaan met de bevordering naar schooljaar 2020-2021.

Hoe verloopt de bevordering aan het einde van dit schooljaar?

De bestaande norm is en blijft de basis. Als de scholen later weer open gaan en er nog fysiek getoetst wordt, dan telt dit ook nog mee bij het eindresultaat. Anders zijn de huidige cijfers (per 16 maart, de dag van de schoolsluiting) het eindresultaat. Wanneer scholen weer opengaan, wordt er overigens niet direct getoetst. Zowel docenten als leerlingen moeten weer wennen. In dat geval worden toetsen pas op z’n vroegst twee weken na opening van de school afgenomen.
De school geeft een advies voor het schoolvervolg aan de leerlingen en de ouders. Dit advies is gebaseerd op de eindcijfers van de leerling aangevuld met het beeld dat docenten hebben van de leerling in de periode vanaf 16 maart. Dit beeld wordt gevormd door de inzet en motivatie van leerlingen tijdens de periode van afstandsonderwijs in combinatie met vorderingen in de leeropbrengsten. We vragen onze collega’s om de komende periode formatieve toetsen af te nemen bij leerlingen, zoals oefentoetsen, werkstukken of mondelingen. Formatieve toetsen zijn toetsen die niet meetellen als cijfer, maar waarop leerlingen feedback krijgen van de docent.
Het advies wordt aan het einde van het schooljaar door de mentor/coach besproken met de ouders en de leerling.
In geval van twijfel krijgt de leerling het voordeel van de twijfel. De beslissing hierover wordt genomen door de ouder en de leerling. Als deze keuze afwijkt van het advies van de school, wordt dit vastgelegd in het dossier van de leerling.
In geval van een overduidelijke situatie (bijv. erg veel ruime onvoldoendes en toch bevorderd willen worden), heeft de locatiedirecteur de mogelijkheid de keuze van ouders en leerling te herzien.

Voorexamenklassen
Bovenstaande aanpassingen gelden voor alle leerlingen. Voor voorexamenklassen is er nog een voorbehoud. Deze klassen hebben, naast de bevordering, ook te maken met een PTA. Dit PTA blijft vooralsnog ongewijzigd, waardoor deze toetsen in principe op een later moment moeten worden ingehaald. Het Ministerie van O&W komt binnenkort met verdere richtlijnen voor scholen om hiermee om te gaan. We wachten deze berichtgeving af alvorens we een beslissing nemen over het al dan niet aanpassen van het PTA. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij de betreffende leerlingen informeren.

Wij hopen met deze afspraak een stuk onzekerheid bij leerlingen in deze bijzondere periode te kunnen wegnemen. We rekenen erop dat de leerlingen de komende periode met dezelfde inzet en motivatie aan school blijven werken als in de afgelopen weken.

Ruben Barten, BRAVO! College Cranendonck
Janneke Jacobs, Het Kwadrant
Frank Stals, Het College
Peter Paul Truijen, Philips van Horne
Jeffreye Vossen, regiodirecteur LVO Weert

Voorgaande nieuwsberichten

Bevordering leerlingen naar schooljaar 2020-2021

Bevordering leerlingen naar schooljaar 2020-2021

De sluiting van de scholen heeft ertoe geleid dat we ons onderwijs op een andere manier zijn gaan aanbieden. In korte tijd is afst...
Slaag-zakregeling examenkandidaten

Slaag-zakregeling examenkandidaten

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kand...
Corona-update

Corona-update

Vanavond is een brief verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vmbo.
Voorzorgsmaatregelen coronavirus verlengd

Voorzorgsmaatregelen coronavirus verlengd

In de persconferentie van vanavond heeft premier Rutte namens het kabinet laten weten dat de algemene maatregelen in de strijd teg...
Het schoolleven op afstand: Breng jezelf in beeld!

Het schoolleven op afstand: Breng jezelf in beeld!

Door de coronacrisis werken (bijna) alle medewerkers en leerlingen van thuis uit. We zijn allemaal in een sneltreinvaart vaardig g...
Corona-update

Corona-update

Het was een bewogen week met veel aanpassingen in het beleid rondom de schoolexamens en de Centrale Examens. 
Centrale eindexamens geschrapt

Centrale eindexamens geschrapt

Minister Slob van Onderwijs heeft in de persconferentie van vandaag bevestigd dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Een zware...
Kabinet schrapt centrale eindexamens

Kabinet schrapt centrale eindexamens

De centrale eindexamens in het Voortgezet Onderwijs in mei gaan niet door vanwege het coronavirus. Dat laat het Ministerie van Ond...
Opschorten schoolexamens

Opschorten schoolexamens

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond 19.00 uur, adviseert de VO-raad ons om de schoolexamens tijdelijk op te schort...
Lesrooster vanaf 23 maart

Lesrooster vanaf 23 maart

Lees verder voor meer informatie over het lesrooster dat start op maandag 23 maart.
Les volgen via Microsoft Teams

Les volgen via Microsoft Teams

Hoe kun je eenvoudig deelnemen aan een les (of vergadering) m.b.v. Microsoft Teams? Van je docent krijg je via Itslearning een dee...
Afname schoolexamens (PTA) en praktijkexamens (CSPE's)

Afname schoolexamens (PTA) en praktijkexamens (CSPE's)

Minister Slob van Onderwijs heeft gisteren laten weten dat, in het kader van het PTA, het schoolexamen, als onderdeel van het eind...
Aanmelddatum MBO uitgesteld

Aanmelddatum MBO uitgesteld

Om als student toelatingsrecht te hebben tot een opleiding moeten studenten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden.
Schoolexamens gaan door

Schoolexamens gaan door

Deze middag is door minister Slob bekendgemaakt dat de schoolexamens weer doorgang kunnen vinden. Wij vinden het erg prettig dat w...
Berichtgeving eindexamenkandidaten

Berichtgeving eindexamenkandidaten

Op dit moment komen de eerste berichten uit Den Haag over de eindexamenkandidaten. We begrijpen dat ouders en leerlingen wachten o...