Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Hieronder zijn alle nieuwsberichten te vinden over het coronavirus. In de zijbalk vindt u websites waar u de meest actuele informatie kunt vinden van officiële instanties.


In lijn met de richtlijn van het ministerie is Het Kwadrant dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 1  juni.Onze school is gesloten, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken.

Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht niet naar school te komen. De ‘lessen’ worden op afstand volgens rooster gegeven. Bekijk HIER het huidige lesrooster.


Laatste nieuws


19 mei 2020: openstelling Voortgezet Onderwijs per 2 juni 2020

Vanavond heeft premier Rutte in de persconferentie bevestigd dat het voortgezet onderwijs per dinsdag 2 juni wordt opengesteld voor fysieke lessen. Op dit moment werken de scholen van LVO Weert  hard aan de organisatorische en logistieke invulling van dit onderwijs. Hoe het er concreet uit komt te zien, daarover informeren wij u volgende week. Het zal in elk geval altijd een combinatie zijn tussen een beperkt aantal fysieke lessen/activiteiten op school in combinatie met een groter gedeelte afstandsonderwijs. 

Lees meer over de persconferentie op de website van NOS en op de website van de rijksoverheid.

Voorgaande nieuwsberichten

Lesrooster met ingang van 2 juni

Lesrooster met ingang van 2 juni

Vanaf dinsdag 2 juni mogen de middelbare scholen weer gedeeltelijk open.
Definitief opstartprotocol gepubliceerd

Definitief opstartprotocol gepubliceerd

Nadat scholen het voorlopige protocol voor de heropstart al hadden ontvangen is nu ook het definitieve protocol beschikbaar. In di...
Openstelling Voortgezet Onderwijs per 2 juni 2020

Openstelling Voortgezet Onderwijs per 2 juni 2020

Vanavond heeft premier Rutte in de persconferentie bevestigd dat het voortgezet onderwijs per dinsdag 2 juni wordt opengesteld voo...
Toetsing gedurende restant schooljaar 2019-2020

Toetsing gedurende restant schooljaar 2019-2020

Op 6 april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de aangepaste procedure rond de bevordering van schooljaar 2019-2020 naar schooljaa...
Vakantie bijna voorbij

Vakantie bijna voorbij

De vakantie is weer bijna voorbij.
Afnemen toetsen op school

Afnemen toetsen op school

Op woensdag 6 mei starten voor onze examenleerlingen de PTA toetsen. Deze worden op school afgenomen.
Persconferentie 21 april 2020

Persconferentie 21 april 2020

Inmiddels zijn er ruim vijf weken verstreken na de mededeling dat de scholen gesloten moesten worden om te voorkomen dat het coron...
Sportdag LVO Weert geannuleerd

Sportdag LVO Weert geannuleerd

Op vrijdag 12 juni 2020 zouden de scholen van LVO Weert wederom een gezamenlijke sportdag organiseren op en rondom sportpark St. T...
Bevordering leerlingen naar schooljaar 2020-2021

Bevordering leerlingen naar schooljaar 2020-2021

De sluiting van de scholen heeft ertoe geleid dat we ons onderwijs op een andere manier zijn gaan aanbieden. In korte tijd is afst...
Slaag-zakregeling examenkandidaten

Slaag-zakregeling examenkandidaten

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kand...
Corona-update

Corona-update

Vanavond is een brief verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vmbo.
Voorzorgsmaatregelen coronavirus verlengd

Voorzorgsmaatregelen coronavirus verlengd

In de persconferentie van vanavond heeft premier Rutte namens het kabinet laten weten dat de algemene maatregelen in de strijd teg...
Het schoolleven op afstand: Breng jezelf in beeld!

Het schoolleven op afstand: Breng jezelf in beeld!

Door de coronacrisis werken (bijna) alle medewerkers en leerlingen van thuis uit. We zijn allemaal in een sneltreinvaart vaardig g...
Corona-update

Corona-update

Het was een bewogen week met veel aanpassingen in het beleid rondom de schoolexamens en de Centrale Examens. 
Centrale eindexamens geschrapt

Centrale eindexamens geschrapt

Minister Slob van Onderwijs heeft in de persconferentie van vandaag bevestigd dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Een zware...