Bevordering leerlingen naar schooljaar 2020-2021

9 april 2020
Terug

De sluiting van de scholen heeft ertoe geleid dat we ons onderwijs op een andere manier zijn gaan aanbieden. In korte tijd is afstandsonderwijs vormgegeven waarbij we gebruik maken van verschillende digitale leermiddelen.

Ondanks het feit dat we dit als scholen in Weert en Cranendonck zo goed mogelijk proberen te doen, is de regelmaat en de kwaliteit van onze lessen toch anders dan normaal. Zowel docenten als leerlingen hebben tijd nodig om te leren omgaan met deze nieuwe situatie.


Toetsen

We krijgen van ouders en leerlingen natuurlijk ook vragen over wat de nieuwe situatie betekent voor de afname van toetsen en de overgang aan het einde van dit schooljaar.

Er zijn toetsen die niet zijn doorgegaan en het is nog onzeker of we dit schooljaar op een ‘normale’ manier kunnen afronden. Zeker is dat, mochten de scholen op enig moment weer open gaan, we niet alle gemiste onderdelen kunnen inhalen in het resterende schooljaar.


Bevorderingsprocedure

Met dit in het achterhoofd hebben we nagedacht over hoe we omgaan met de bevordering naar schooljaar 2020-2021.

Hoe verloopt de bevordering aan het einde van dit schooljaar?

  1. De bestaande norm is en blijft de basis. Als de scholen later weer open gaan en er nog fysiek getoetst wordt, dan telt dit ook nog mee bij het eindresultaat. Anders zijn de huidige cijfers (per 16 maart, de dag van de schoolsluiting) het eindresultaat. Wanneer scholen weer opengaan, wordt er overigens niet direct getoetst. Zowel docenten als leerlingen moeten weer wennen. In dat geval worden toetsen pas op z’n vroegst twee weken na opening van de school afgenomen.
  2. De school geeft een advies voor het schoolvervolg aan de leerlingen en de ouders. Dit advies is gebaseerd op de eindcijfers van de leerling aangevuld met het beeld dat docenten hebben van de leerling in de periode vanaf 16 maart. Dit beeld wordt gevormd door de inzet en motivatie van leerlingen tijdens de periode van afstandsonderwijs in combinatie met vorderingen in de leeropbrengsten. We vragen onze collega’s om de komende periode formatieve toetsen af te nemen bij leerlingen, zoals oefentoetsen, werkstukken of mondelingen. Formatieve toetsen zijn toetsen die niet meetellen als cijfer, maar waarop leerlingen feedback krijgen van de docent.
  3. Het advies wordt aan het einde van het schooljaar door de mentor/coach besproken met de ouders en de leerling.
  4. In geval van twijfel krijgt de leerling het voordeel van de twijfel. De beslissing hierover wordt genomen door de ouder en de leerling. Als deze keuze afwijkt van het advies van de school, wordt dit vastgelegd in het dossier van de leerling.
  5. In geval van een overduidelijke situatie (bijv. erg veel ruime onvoldoendes en toch bevorderd willen worden), heeft de locatiedirecteur de mogelijkheid de keuze van ouders en leerling te herzien.


Voorexamenklassen

Bovenstaande aanpassingen gelden voor alle leerlingen. Voor voorexamenklassen is er nog een voorbehoud. Deze klassen hebben, naast de bevordering, ook te maken met een PTA. Dit PTA blijft vooralsnog ongewijzigd, waardoor deze toetsen in principe op een later moment moeten worden ingehaald. Het Ministerie van O&W komt binnenkort met verdere richtlijnen voor scholen om hiermee om te gaan. We wachten deze berichtgeving af alvorens we een beslissing nemen over het al dan niet aanpassen van het PTA. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij de betreffende leerlingen informeren.

 

Wij hopen met deze afspraak een stuk onzekerheid bij leerlingen in deze bijzondere periode te kunnen wegnemen. We rekenen erop dat de leerlingen de komende periode met dezelfde inzet en motivatie aan school blijven werken als in de afgelopen weken.


Ruben Barten, BRAVO! College Cranendonck
Janneke Jacobs, Het Kwadrant
Frank Stals, Het College
Peter Paul Truijen, Philips van Horne
Jeffreye Vossen, regiodirecteur LVO Weert