Lesrooster vanaf 23 maart

20 maart 2020
Terug

Beste leerling, beste ouders,

We moeten omschakelen naar onderwijs op afstand. Eigenlijk hebben we ons hier nooit mee bezig gehouden, simpelweg omdat het niet hoefde. Er wordt op dit moment door iedereen, op welke plek dan ook binnen onze school, heel hard gewerkt om dit onderwijs op afstand vorm te geven. Dat is wennen.  Ook door jullie wordt er heel hard gewerkt in deze nieuwe en onwerkelijke situatie. Die berichten komen ook bij ons binnen en dat doet ons goed.

Er wordt gecommuniceerd via Somtoday, Itslearning en Microsoft Teams. Omdat veel middelbare scholen in Nederland (en zelfs in heel Europa) aan het werken zijn met deze programma’s, zijn deze op sommige momenten overbelast. Door deze overbelasting krijgen jullie (maar ook de medewerkers) met grote regelmaat foutmeldingen. Het enige dat we nu kunnen hebben, is geduld. Probeer het later nog eens. Raak niet in paniek. Ook wij weten dat jij je best doet.

De ‘lessen’ worden volgende week volgens rooster gegeven, op afstand. Bekijk HIER het lesrooster dat start op maandag 23 maart.

De docenten zijn volgens rooster beschikbaar en bereikbaar; sommige docenten zullen online lesgeven via videobellen, anderen weer via de chat-functie in ItsLearning. De docent zal aangeven wat de voorkeur heeft.

Er volgt een apart toetsschema via de coaches voor de leerlingen die dit jaar examen doen: alle vierdejaars leerlingen. Voor de leerlingen leerjaar 3 Zorg & Welzijn en vakmanschapsroute worden de toetsen uitgesteld.

De lessen staan voor iedereen in de ochtend gepland, de toetsen in de middag. 
Dit rooster wordt u vandaag nog toegestuurd door de coach en zal ingaan op 23 maart aanstaande. Het rooster is opgesteld pér klas en geeft duidelijk aan voor welke leerling dit geldt, welk PTA onderdeel getoetst wordt en waar je moet zijn.

In zijn brief aan de Kamer heeft minister Slob aangegeven dat deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht is. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat van leerlingen mag worden verwacht dat zij, als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Wij onderschrijven de stelling van de minister en wij zorgen ervoor dat we aan alle voorschriften van het RIVM voldoen.

En nogmaals willen wij benadrukken dat leerlingen zich niet gedwongen moeten voelen om uit angst voor het niet behalen van hun diploma naar school te komen. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden.

Indien je niet aanwezig bent bij een gepland toetsmoment, je graag afmelden via de gebruikelijke procedure.

Namens de medewerkers van Het Kwadrant wil ik jullie allemaal heel erg veel succes wensen de komende weken.

Let goed op jezelf. Een goede gezondheid is en blijft het belangrijkste.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Jacobs
Locatiedirecteur Het Kwadrant