Mondkapjes

5 november 2020
Terug

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er extra coronamaatregelen genomen. Deze gelden tot en met 18 november a.s. De huidige gedeeltelijke lockdown wordt daarmee verzwaard. Alle extra maatregelen staan op de website van de Rijksoverheid. Eén van deze maatregelen betreft: in het voortgezet onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Wij als school conformeren ons hieraan, en zijn bezig stappen te ondernemen om deze maatregel na te leven. De leden van de medezeggenschapsraad en de oudergeleding worden hierin meegenomen. Zodra de mondkapjesplicht van kracht wordt op onze school verneemt u dit via deze website en de mail.