Opschorten schoolexamens

23 maart 2020
Terug

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond 19.00 uur, adviseert de VO-raad ons om de schoolexamens tijdelijk op te schorten. Wij volgen dit advies en schorten per direct alle schoolexamens op.

We begrijpen dat dit een teleurstelling is, omdat er al veel energie is gestoken in de voorbereidingen van de schoolexamens en op dit late moment het besluit is genomen het schoolexamen tijdelijk op te schorten. De verscherpte maatregelen die vandaag zijn aangekondigd, hebben voor het onderwijs verwarring veroorzaakt: hoe is een verbod op samenkomsten te verenigen met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen? 

“De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen. Over dit laatste verwachten we morgen duidelijkheid”, aldus de VO-raad. Zodra wij meer weten, zullen we jullie zo snel mogelijk informeren. Tot dan zijn de schoolexamens, zoals gezegd, opgeschort. Wij hopen op jullie begrip in deze moeilijke tijden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot ondergetekenden.

Nogmaals bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Mede namens college van bestuur,

Ruben Barten, BRAVO! College Cranendonck
Janneke Jacobs, Het Kwadrant
Frank Stals, Het College
Peter Paul Truijen, Philips van Horne
Jeffreye Vossen, regiodirecteur LVO Weert