Persconferentie 21 april 2020

22 april 2020
Terug

Inmiddels zijn er ruim vijf weken verstreken na de mededeling dat de scholen gesloten moesten worden om te voorkomen dat het coronavirus verder verspreid zou worden. Er is door iedereen - leerlingen, ouders, docenten, coaches, onderwijsondersteunend personeel, assistent teamleiders, interne ondersteuners en teamleiders - heel hard gewerkt om met deze veranderingen in het onderwijs om te gaan. Tussendoor werden de maatregelen en protocollen aangescherpt en aangepast. Natuurlijk zijn er zaken te verbeteren en terugkijkend kunnen we vaststellen wat goed is gegaan en wat beter kon en kan.

Persconferentie 21 april

Gisteren is tijdens de persconferentie bekend geworden dat voor het middelbaar onderwijs de maatregelen blijven gelden zoals de afgelopen weken gebeurd is.
Op 20 mei horen we meer informatie vanuit de overheid. Het streven zal zijn om per 2 juni de school weer (gedeeltelijk) te openen. Hierover volgt voor ons nog een opstartprotocol vanuit het RIVM.

Tot 2 juni verwachten we dat onze leerlingen vanaf 6 mei weer het rooster volgen in Somtoday, de planners (in ItsLearning) blijven volgen, ingeplande online lessen te bezoeken (via Teams) én (huiswerk)opdrachten inleveren.

Examenkandidaten

De enige uitzondering die gemaakt is, is voor de eindexamenkandidaten die nog toetsen (het meeste wordt nu op afstand gedaan) of praktijkonderdelen op school móeten komen maken. Hiervoor zijn individuele roosters opgesteld. Deze roosters zijn door de coaches eerder gedeeld met de leerlingen en ouders. We streven ernaar dat de schoolexamens, inclusief de inhaaltoetsen en herkansingen zoals ons eigen examenreglement en PTA’s voorschrijven, uiterlijk 28 mei afgerond zijn. Voor de examenleerlingen volgt na de meivakantie nog een brief met belangrijke data. Hierbij moeten jullie denken aan het controleren van de cijfers, het inschrijven voor de resultaatverbeteringstoetsen en de data wanneer deze worden afgenomen.

Tot slot wens ik alle leerlingen een mooie meivakantie toe, anders dan anders, maar toch. Ik wil u vragen om coaches en vakdocenten in de meivakantie hun rust te gunnen en enkel en alleen hele dringende zaken te mailen. Alleen op die manier kunnen alle batterijen weer opgeladen worden voor de laatste fase van het schooljaar.

Namens alle collega’s, dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,


Janneke Jacobs
Locatiedirecteur Het Kwadrant