Ventilatie op scholen

30 september 2020
Terug

Zoals jullie weten is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig op orde te krijgen. Landelijk is met alle scholen afgesproken dat de ventilatiesystemen voor 1 oktober getoetst worden aan het bouwbesluit 2012. Hierbij laten we aan ouders, leerlingen en medewerkers weten wat de stand van zaken is.

Wij hebben de ventilatie onlangs laten controleren door een erkende installateur. Onze school blijkt, op een enkele ruimte na, te voldoen aan de eisen die staan in het bouwbesluit van 2012, mits we continu ventileren en regelmatig spuien door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
Daar waar uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren zijn gekomen, worden deze inmiddels opgepakt.

Aerosolen

Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen.

Een gezond binnenklimaat

Los van het feit dat de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het coronavirus wetenschappelijk niet is aangetoond, blijft ventileren belangrijk voor het creëren van een gezonder binnenklimaat in de klas. Om te zorgen dat onze leerlingen in zo’n gezond mogelijk gebouw kunnen leren en werken, blijven we aandacht houden voor ventilatie en voor de hygiëneregels. We zorgen voor ventilatie in klaslokalen, maar ook in ruimten zoals de aula, gymzalen, mediatheek, etc.

 • We blijven zoveel mogelijk ventileren door de ramen en deuren open te zetten
 • We zetten ramen en deuren waar mogelijk ruim voor de les en tot ruim na de les (tegen elkaar) open
 • We laten de ventilatieroosters open
 • Waar mogelijk laten we de mechanische ventilatiesystemen op de hoogste stand werken
 • We laten de mechanische ventilatiesystemen waar mogelijk ruim voor de lessen en tot ruim na de lessen draaien
 • Recirculatie van systemen is uitgeschakeld
 • Ventilatie door (zwenk)ventilatoren gebeurt niet
 • Lokalen waarbij de ventilatie niet gegarandeerd is, blijven buiten gebruik.

Natuurlijk blijven de hygiëneregels op school van kracht en zijn we samen verantwoordelijk voor een zo laag mogelijk besmettingsrisico.

 • Leerlingen blijven op 1,5 meter afstand van volwassenen
 • Volwassenen blijven op 1,5 meter afstand van elkaar
 • We wassen regelmatig en grondig de handen, niezen/hoesten in de elleboog
 • Bij klachten kom je niet naar school. Bekijk de beslisboom van LVO.

Hierbij nogmaals het verzoek aan de leerlingen om hier extra goed rekening mee te houden!

Herfst en winter

Door de ramen en deuren vaak tot continue tegen elkaar open te zetten, wordt het wel kouder in de klassen. We zorgen ervoor dat de verwarming hoger gezet wordt in het gebouw, zodat warme lucht zich vermengt met de koudere lucht. We vragen leerlingen voldoende warm gekleed naar school te komen. Neem een (extra) trui en sjaal mee. Afhankelijk van het weer is het, anders dan anders, toegestaan om jassen te dragen in de klas.

We begrijpen dat we de komende tijd met veel praktische zaken rekening moeten houden in verband met de aanwezigheid van het coronavirus in onze samenleving. Dat is niet altijd fijn, maar door op school ons aan de regels te houden voor ventilatie en hygiëne zorgen we ervoor dat het risico op onze school zo klein mogelijk is. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vragen?

Hebt u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.