Verplichten mondkapjes

10 november 2020
Terug

Inmiddels houdt het Coronavirus ons allen al bijna 8 maanden in haar greep. Veel eerder dan verwacht zaten we in de voorspelde tweede golf. Op 3 november scherpte het kabinet de maatregelen dan ook verder aan. Alle extra maatregelen staan op de website van de Rijksoverheid.

Eén van deze maatregelen betreft het dragen van een mondkapje buiten de les. Op onze school is er een steeds groter wordende roep om duidelijkheid met betrekking tot het mondkapjesbeleid. Het eerder opgevolgde dringende advies wordt onvoldoende nageleefd. Veel collega’s, maar ook leerlingen voelen zich daar niet prettig bij. 

Scholen kunnen met instemming van de eigen medezeggenschapsraad kiezen voor een verplichting. Dit is op grond van de zorgplicht voor de veiligheid op school juridisch toegestaan. Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om, vooruitlopend op een aanpassing in de wet, het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen. Het invoeren van de verplichting geeft duidelijkheid en sluit aan bij de verplichting om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, één van de maatregelen die door onze minister-president is aangekondigd.

Het dragen van mondkapjes is vanaf woensdag 11 november verplicht tijdens verplaatsingen in de gangen én bij praktijkvakken. In de klaslokalen hoeft het mondkapje dus niet gedragen te worden, tenzij er geen afstand tot de docent bewaard kan worden. Het leerlingenstatuut voor VMBO en voor PRO is hier tijdelijk op aangepast.

Op deze manier geeft Het Kwadrant een signaal af bij te willen dragen aan het beperken van de besmettingen binnen en buiten onze school. De belangrijkste afspraak blijft om 1,5 meter afstand te houden en nauw contact te voorkomen voor ieders veiligheid.

Met dit besluit zijn wij overtuigd een positieve bijdrage te leveren aan het openhouden van de scholen en het voorkomen van besmettingen. Ons doel is een algehele lockdown te helpen voorkomen.

Namens de schoolleiding en het docententeam dank ik u voor uw medewerking hieraan.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw J. Jacobs,
Locatiedirecteur Het Kwadrant

social-media-mondkapje1.jpg