Aanvullende schoolverzekeringen

17 april 2018
Terug

Per 1 augustus 2018 stopt onze intermediair verzekeringen Aon met het aanbieden van aanvullende schoolverzekeringen aan ouders en leerlingen. Dit betekent voor ouders en leerlingen dat bepaalde risico’s tijdens de schoolperiode niet meer verzekerbaar zijn. Denk hierbij aan het in bruikleen hebben van digitale leermiddelen.

Voor de goede orde: de bestaande collectieve verzekeringen bij Aon zoals ongevallen, aansprakelijkheid, reis-en excursieverzekeringen blijven wel gewoon van kracht.


Smart2scool

Ouders en leerling kunnen, indien gewenst, gebruik maken van smart2scool; een onafhankelijke serviceorganisatie. Zij zijn gespecialiseerd in totaal-oplossingen voor het gebruik van mobiele devices in het onderwijs, inclusief de behandeling van garantie, schade en herstel.

Meer informatie is te vinden in de digitale folder en op http://www.smart2scool.nl/. Let op: LVO heeft geen bemoeienissen met Smart2scool. Een eventuele overeenkomst komt dan ook uitsluitend, zonder tussenkomst van de school, door ouders/leerlingen met verzekeraar tot stand.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!