Eindpresentatie Stationsplein

8 februari 2018
Terug

Onze vierdejaarsleerlingen van het profiel Nature, Food & Design denken met de gemeente Weert mee over de aanpassingen bij het Stationsplein.

Schetsen maken

De gemeente Weert wil een verplaatsbare afscheiding tussen het voetgangersgebied en het fietspad aan het Stationsplein gaan realiseren. De gemeente heeft onze leerlingen gevraagd om hiervoor schetsen te maken. De leerlingen zijn hier druk mee aan de slag gegaan. 

De gemeente heeft deze opdracht uitbesteed aan Het Kwadrant, omdat ze maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. In oktober 2017 heeft de projectleider van de gemeente Weert op Het Kwadrant een presentatie gegeven over de wensen en eisen voor het Stationsplein.

De leerlingen hebben vervolgens vijf werkgroepjes gemaakt en hebben als groep acht schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn in november 2017 gepresenteerd aan de wethouder en verantwoordelijke raadsleden in de raadszaal van de gemeente Weert. De leerlingen hebben een deel van de schets uitgewerkt in een maquette en deze is door feedback van de raadsleden opnieuw aangepast.

Eindpresentatie

Op 7 februari volgde de eindpresentatie van de definitieve ontwerpen. De gemeente Weert was hier met een aantal raadsleden en wethouder van den Heuvel bij aanwezig. Hierbij werden de maquettes van het Stationsplein voorgesteld en ideeën voor de herinrichting hiervan besproken.

De wethouder en raadsleden waren aangenaam verrast door de creatieve ideeën die door de leerlingen voor de herinrichting van het Stationsplein werden voorgesteld.

Aangezien voor de school het leren in de echte wereld een speerpunt is, was dit zeker een uitgelezen kans om de contacten met de gemeente verder te intensiveren.

Uiteindelijk gaan de leerlingen tevens meewerken aan de realisatie van het gekozen ontwerp. Een interessant, leerzaam en uitdagend traject!

Bekijk de foto's van de presentaties in de fotogalerij.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!