Communicatie ouders

In het onderstaande zijn alle relevante documenten (brieven, presentaties e.d.) gebundeld:

Brieven aan ouders

Brief vervanging coachschap mevrouw Hendrix, april 2020
Brief thuiswerkopdracht Z&W leerjaar 4, d.d. 6 januari 2020
Brief vervanging coachschap mevr. Mennen, november 2019
Brief afspraken buitenlandreizen, november 2019
Brief vervanging coachschap dhr. Timmermans, november 2019
Brief staking 6 november, november 2019
Brief informatieavond buitenlandreizen leerjaar 4, november 2019
Brief voorlichtingsavond profielkeuze leerjaar 3 vakmanschapsroute, november 2019
Brief vervanging coachschap dhr. Caelers, oktober 2019
Brief thuiswerkopdracht NF&D leerjaar 3 en 4 d.d. 21 oktober 2019
Brief afwezigheid mevr. Drenth, oktober 2019
Brief afwezigheid dhr. Zentjens, september 2019
Brief kennismakingsavond, september 2019

Presentaties


Informatiebijeenkomst leerjaar 3 vakmanschapsroute, d.d. 10 maart 2020
Voorlichtingsavond leerjaar 2 profielkeuze, d.d. 23 januari 2020
Voorlichtingsavond groep 8 basisscholen, informatie vakmanschapsroute, d.d. 16 januari 2020

Voorlichtingsavond groep 8 basisscholen, d.d. 16 januari 2020
Informatieavond buitenlandreis Londen, november 2019 
Informatieavond buitenlandreis Barcelona, november 2019
Informatieavond buitenlandreis Oostenrijk, november 2019
Leerjaar 2 informatieavond vakmanschapsroute, november 2019
Leerjaar 1 kennismakingsavond, september 2019
Leerjaar 2 kennismakingsavond, september 2019
Leerjaar 3 kennismakingsavond, september 2019
Leerjaar 4 kennismakingsavond, september 2019

Statuten/protocollen


Folders


PTO's


Examens en PTA's >  Examens


Zorg


Financiën en verzekeringenDiversen