Communicatie ouders

In het onderstaande zijn alle relevante documenten (brieven, presentaties e.d.) voor u als ouder gebundeld:

Schooljaar 2018-2019:

Algemene informatie uitstroomprofielen bovenbouw

Zorg & Welzijn
Economie & Ondernemen
PIE
BWI
Nature, Food & Design

Statuten/protocollen

Folders

PTA's

Leerjaar 3 cohort 2018 - 2020
BASIS en KADER

Leerjaar 2 en 3 cohort 2018 - 2020
VAKMANSCHAPSROUTE

Leerjaar 4 cohort 2018 - 2019
VAKMANSCHAPSROUTE

Leerjaar 3 en 4 cohort 2017 - 2019
BASIS en KADER

Leerjaar 2 en 3 cohort 2017 - 2019
VAKMANSCHAPSROUTE

PTO schooljaar 2018-2019

Zorg


Praktische zaken


Diversen 

Verzekeringen

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!