Communicatie ouders

In het onderstaande zijn alle relevante documenten (brieven, presentaties e.d.) voor u als ouder gebundeld:

Schooljaar 2019-2020:

Statuten/protocollen

Folders

PTO's

EXAMENS

PTA's cohort 2018-2020

Leerjaar 4 cohort 2018 - 2020
BASIS en KADER
VAKMANSCHAPSROUTE cohort 2018-2020

PTA's cohort 2019-2021

Leerjaar 3 en 4 cohort 2019-2021
BASIS en KADER
Vakmanschapsroute

Zorg


Praktische zaken

Toelichting op de niet-subsidiabele schoolkosten


Diversen 

Verzekeringen