Regels en afspraken


Leerlingenstatuut

Het Kwadrant vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op Het Kwadrant duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut. Zodat onze leerlingen en schoolmedewerkers weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Schoolregels 

Om een schooldag goed te laten verlopen, zijn er een aantal regels en afspraken. Hierbij de belangrijkste:

 • Alle schoolregels gelden voor het gehele schoolterrein, inclusief pauzeplaatsen, andere locaties van de school en gymzalen.
 • Voor leerlingen die met de fiets komen, heeft Het Kwadrant een fietsenstalling. Om de verkeersstroom te reguleren stappen ’s- ochtends alle verkeersdeelnemers aan de poort af. Leerlingen zetten hun fiets in het rek behorende bij hun leerjaar. Voor scooters/brommers is er een aparte stalling. Het zich ophouden in de fietsenstalling is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico. Sluit je fiets of bromfiets altijd af.
 • Je moet ervoor zorgen dat je elke les op tijd bent.
 • Iedere leerling dient gepaste kleding te dragen. Provocerende kleding en kleding die een uiting is van racistisch of extreem gedrag zijn niet toegestaan.
 • We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan. Pesten, schelden en vechten worden niet geaccepteerd.
 • Tijdens de pauzes/tussenuren is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten of in de lokalen of gangen te zijn. Een en ander met uitzondering van leerlingen die naar een andere leslocatie gaan.
 • In de aula, de hal en op het buitenterrein kan worden gegeten en gedronken en je deponeert het afval in de bestemde bakken.
 • Roken is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de ouders op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Het dragen van een pet/hoed in het schoolgebouw is niet toegestaan.
 • Het gebruiken van alcohol, het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van drugs, vuurwerk of wapens is verboden.
 • Het is iedereen uitdrukkelijk verboden enige vorm van geluid- en/of beelddragers en GSM’s zichtbaar aan te hebben staan/te gebruiken in het leslokaal en OLC. Is er sprake van misbruik dan volgt inbeslagname.In de leslokalen beslist de docent, voor lesgebonden taken kan hij/zij daar toestemming voor geven. Nooit echter op het OLC.
 • Procedure: bij inbeslagname wordt de geluid- en/ of beelddrager afgegeven aan de leerlingenconciërge, na inlevering van een geschreven schoolreglement kan het apparaat de eerstvolgende werkdag worden opgehaald.
 • Roken. Voor de leerlingen tot 16 jaar is roken op school en schoolterrein uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding volgt meteen een verplicht nablijven op school tot 16.30 uur. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen op school roken op de aangewezen rokersplaats als daarvoor door de ouders uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven (formulier kunt u hier downloaden of afhalen bij Front Office). Is de ouderverklaring ingeleverd, dan ontvangt betreffende leerling een zgn. rokerspasje. Geen pasje bij je betekent niet roken op school!
 • Leerlingen van PRO gebruiken de ingang Nedermaaslaan; VMBO-leerlingen gebruiken de ingang aan de Kleefstraat.

  Praktijkonderwijs
  Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs gelden soms andere regels. Deze worden met de leerlingen apart besproken.

Tien gouden regels LVO

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken;
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Veelgestelde vragen BYOD: Bring Your Own Device

 • Vraag: Wat betekent BYOD (Bring your Own Device)?
  Antwoord: Dit houdt in dat leerlingen hun eigen pc of laptop meenemen in de klas. Wij werken met deze vorm van onderwijs omdat onze maatschappij in hoog tempo verandert. We gebruiken tegenwoordig digitale vormen van communicatie en vergaren onze informatie (vooral) op het internet. De toekomst zal voor iedereen meer technologisch ingericht zijn. Als school hebben we een belangrijke taak om de leerlingen hierop voor te bereiden.     
                                         
 • Vraag: Is de aanschaf van een laptop verplicht?
  Antwoord: Nee, wij verplichten leerlingen niet tot het aanschaffen van een laptop. Wel is het zo dat het huidige onderwijs erom vraagt dat leerlingen in de lessen over een laptop of pc beschikken. Dit biedt ze namelijk veel voordelen.

 • Vraag:  Is het BYOD-apparaat van mijn kind veilig op school?
  Antwoord: Het apparaat wordt door de leerling bij zich gehouden. Elke leerling heeft een eigen kluisje waarin het apparaat kan worden opgeborgen. De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van het apparaat. We raden u aan om zelf een verzekering af te sluiten die deze kosten dekt. Zorg er dus voor dat het BYOD-apparaat voorzien is van een goede verzekering. Steeds meer (inboedel) verzekeringen verzekeren ook apparaten die niet thuis aanwezig zijn. Controleer of uw verzekering dit dekt.

 • Vraag: Wat voor (technische) eisen stelt de school aan een BYOD apparaat?
  Antwoord: Aanbeveling is om een scherm dat minimaal 11 inch groot is te gebruiken, met een accuduur van minimaal 4 uur. Het liefst meer, aangezien je immers de hele dag gebruik wilt maken van de laptop. Koop je een nieuw apparaat, overweeg dan een apparaat zonder bewegende harde schijf aan te schaffen. Met een Solid State Disk is het apparaat minder kwetsbaar, sneller en bovendien verbruikt deze minder stroom. Wij raden aan om bij aanschaf van een laptop te kiezen voor een laptop die Dualband wifi ondersteunt (de n-standaard: 2,4 en 5 Ghz). Het schoolnetwerk is hiervoor uitgerust. In veel gevallen geldt dit ook bij u thuis. Denk s.v.p. ook aan de bescherming van je apparaat d.m.v. een laptoptas of beschermhoes.

 • Vraag: Ik overweeg een PC aan te schaffen, waar kan ik het beste terecht en kan de school iets hierin betekenen voor mij?
  Antwoord: U bent helemaal vrij om uw PC, laptop of andere BYOD waar dan ook te kopen. De school heeft verder geen afspraken gemaakt met leveranciers en kan dus niet voor u bemiddelen voor wat betreft de prijs etc. Daarnaast adviseren wij om voor de nieuw aangeschafte PC of laptop een goede verzekering en eventueel een service-abonnement af te sluiten. Bij eventuele storingen of defecten op het apparaat wordt dit snel verholpen. Sommige leveranciers bieden ophaal- en reparatieservice zelf aan huis.

 • Vraag: Ik overweeg een Macbook of een tablet in plaats van een laptop te gebruiken of aan te schaffen. Gaat dit werken op de school?
  Antwoord: Indien het apparaat zonder problemen op het wifi-netwerk kan, hoeft dit verder geen probleem te worden. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring mogen we gedurende de schoolloopbaan voorlees-software beschikbaar stellen (Claroread). Deze software werkt alleen onder Windows. Houdt u verder rekening met het gegeven dat eventueel ook Microsoft Office op het apparaat gedraaid/geïnstalleerd moet kunnen worden.

 • Vraag: Ik heb problemen met mijn privé PC. Kan ik ondersteuning van de school krijgen met betrekking tot het oplossen van het probleem?
  Antwoord: Onze afdeling ICT kan u ondersteunen bij het oplossen van storingen aan uw laptop. Echter, de afdeling ICT gaat geen software of hardware verwijderen, installeren of instellingen aanpassen op de laptop. Wij kijken wel met u mee, maar zullen alleen adviserend optreden.

 • Vraag: Welke software moet ik op de laptop hebben?
  Antwoord: Het advies is om uw laptop minimaal uit te rusten met een adequate virusscanner en Microsoft-Office, de laatste omdat de school dit veel gebruikt. Zodra uw zoon/dochter op school zit, krijgt hij/zij een e-mailadres van school. Met dit e-mailadres kunt u gratis Microsoft Office downloaden en installeren. U hoeft dus geen Word, Excel, One Note, PowerPoint enz. te kopen. U krijgt dit gratis, net als een grote eigen opslagruimte van 1 Terrabyte, zolang uw kind op school zit. Uw zoon/dochter dient op een verantwoordelijke wijze met computers en internet om te gaan. Op school geldt het protocol computer gebruik.

 • Vraag: Mag ik thuis ook Office 2016 installeren op mijn eigen computer?
  Antwoord: Ja, ga in de Office 365 portal via het tandwiel naar Instellingen om Office 2016 te downloaden en installeren op maximaal 5 PC-systemen, inclusief een MAC. Hier zijn verder geen licentiekosten aan verbonden.

 • Vraag: Welke internetbrowser kan ik het beste gebruiken?
  Antwoord: Internet Explorer is de standaard browser binnen de school. Daarnaast worden Firefox en Google Chrome aanbevolen als alternatieve browsers.

 

 

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!