Vertrouwenspersonen


Zit je niet lekker in je vel, heb je een probleem maar durf je er met niemand over te praten, of heb je een klacht? Op onze school werken twee vertrouwenspersonen. Hier kun je altijd terecht met jouw vragen. Samen met jou probeert hij of zij op zoek te gaan naar een oplossing.

De interne vertrouwenspersonen zijn tevens het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineeren het beleid ten aanzien van van het tegengaan van pesten op school.

Onze twee interne vertrouwenspersonen zijn mevrouw Creemers en de heer Roosen. Zij zijn bereikbaar via  het algemene nummer van de school:

T. (0495) 513 666