Informatieavond leerjaar 3 en 4 VMBO en Praktijkonderwijs fase 2 3

21 september 2021
Terug

Dit betreft een ouderavond, waarbij de ouders kennismaken met de coach van hun kind.