Leerlingcoördinator leerjaar 4

8 januari 2024
Terug

Vanaf 1 januari is een derde leerlingcoördinator gestart. Het is hun taak om:

  • Problematisch leerlinggedrag op te pakken
  • Leerlingbesprekingen voor te zitten
  • Time-out/schorsingen en gesprek te voeren met ouders en leerlingen

De heer Vranken zal leerjaar 4 onder zijn hoede gaan nemen. 

Koen-Vranken-ass-TL-lj-2.jpg

De verdeling ziet er als volgt uit:

  • Leerjaar 1 en 2: de heer T. Verschueren
  • Leerjaar 3: mevrouw M. Hoeben
  • Leerjaar 4: de heer K. Vranken

Passie als kompas!