Telefoonbeleid

22 december 2023
Terug

Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen. Dit is een maatregel van de Nederlandse overheid. Er is steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen. Daarom is het niet-educatief gebruik van mobiele telefoons in 2024 niet meer toegestaan in de klas. Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met personeel, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. 

Hiervoor is dit onderwerp de afgelopen weken bij verschillende geledingen aan bod gekomen: in diverse gesprekken met de leerlingenraad, met de ouderraad, met de medezeggenschapsraad en met het personeel. Het beeld dat naar voren kwam was duidelijk. De telefoon werkt afleidend en mag de les niet verstoren. De mobiele telefoon is echter ook een maatschappelijke moderniteit die we niet kunnen negeren.

Continuering huidig beleid

Mede naar aanleiding van deze gesprekken hebben we besloten om het huidige beleid te continueren. Wat betekent dit? Bij aanvang van de les gaat de telefoon in de daarvoor bestemde telefoontas, en aan het einde van de les wordt de telefoon er weer uit gehaald.

Gesprek

We hopen dat u met uw zoon/dochter zult stilstaan bij de discussie rond de mobiele telefoon en ook het verstandige omgaan met de telefoon. Als de overheid in de tussentijd met een wettelijke verplichting op telefoongebruik in de school zou komen, volgen we die uiteraard op.

Passie als kompas!