Aangepast lesrooster

21 november 2019
Terug

Op pagina 35 van de schoolgids staat vermeld dat er voor het vmbo een aangepast lesrooster gehanteerd wordt in de weken 50, 12 en 26. Wat houdt dit in?

 • Vrijdag 6 december tot en met donderdag 12 december:
  Les van lesuur 1 tot en met lesuur 4;
  Vanaf 12.40 uur vervallen de lessen.

 • Maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart:
  Lesuur 1 tot en met 4 vervallen de lessen;
  Les van lesuur 5 tot en met 7.
  De lessen starten om 13.10 uur.
  NB er is bewust voor gekozen om de lessen in de ochtend te laten vervallen. Dit, doordat anders gedurende 3 weken alle lessen in de middagen zouden komen te vervallen. Dit is niet wenselijk.

 • Maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni
  Les van lesuur 1 tot en met lesuur 4;
  Vanaf 12.40 uur vervallen de lessen.

Bekijk HIER alle informatie over vakanties, verkorte lesroosterdagen en aangepaste roosters.