Afnemen toetsen op school

3 mei 2020
Terug

Op woensdag 6 mei starten voor onze examenleerlingen de PTA toetsen. Deze worden op school afgenomen. Dit geldt alléén voor de leerlingen die dit in hun eigen persoonlijke/individuele PTA overzicht hebben staan. De betreffende leerlingen zijn hierover door hun coach geinformeerd.

De leerlingen van leerjaar 4 hoeven géén lessen meer te volgen. De lessen die zijn ingepland in het rooster zijn facultatief en kunnen worden ingezet ter ondersteuning op de voorbereiding van de toetsen. Dit kan zowel op aanvraag van docent als leerling gebeuren.

Het is belangrijk om de volgende maatregelen in acht te nemen, zodra de leerlingen op school komen:

  • Leerlingen komen de school binnen via de fietsenstalling en het schoolplein. Via de hoofdingang is niet toegestaan!
  • Leerlingen worden geacht zich te houden aan de 1,5-meter-afstandregel.
  • Leerlingen wachten buiten op het schoolplein, op de hiervoor aangemerkte plaatsen en gaan één voor één naar binnen. Hierin worden ze begeleid door een collega.
  • De leerlingen melden zich bij de aanmeldtafel in de hal, waar zij als aanwezig worden geregistreerd.
  • Tevens dienen ze hier hun handen te ontsmetten.
  • Bij de aanmeldtafel krijgen ze te horen in welk lokaal de toets zal plaatsvinden.
  • In ieder lokaal zijn maximaal 3 leerlingen ingepland met één toezichthouder. De toezichthouder bepaalt de zitplaats.
  • Na afloop van de toets mag de leerling het lokaal pas verlaten bij toestemming van de toezichthouder.
  • De toets wordt ingeleverd in het bakje van de vakdocent. Dit is te vinden in het OLC.
  • De leerlingen zijn verplicht de looproute te volgen en verlaten de school via de uitgang bij NFD.