Boeken inleveren leerjaar 4: 29 mei

20 mei 2020
Terug

De leerlingen van leerjaar 4 dienden in de oorspronkelijke planning dinsdag 26 mei hun boeken komen inleveren. Deze datum is gewijzigd naar vrijdag 29 mei. Zorg dat je aanwezig bent! Via de coach ontvang je het tijdstip waarop je die dag je boeken dient in te leveren.

Om de aanloop te spreiden, maken we gebruik van 2 inleverplekken:

  • Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg en de vakmanschapsroute:  gymzaal van Het Kwadrant
  • Voor leerlingen van de kaderberoepsgericht leerweg: aula van Het Kwadrant

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. volg de instructies van de medewerkers op aangezien we met een looproute werken. Ouders mogen niet mee naar binnen.