Centraal Examen 2022

10 mei 2022
Terug

Donderdag 12 mei gaat het centraal schriftelijk eindexamen van start. Voor onze school worden van donderdag 12 mei tot en met woensdag 25 mei 2022 de centrale eindexamens 1e tijdvak afgenomen.

Bekijk HIER alle praktische informatie over de examens. 

Uitslag 1e tijdvak

De uitslag van het 1e tijdvak is op woensdag 15 juni 2022 voor de kandidaten van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Kandidaten die een vak afsluiten op de theoretische leerweg krijgen de uitslag van dat betreffende vak op donderdag 9 juni 2022.

Tweede tijdvak basis en kader

Mocht een herkansing nodig zijn, dan doen de leerlingen examen in het 2e tijdvak. Voor kandidaten van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg start dit op maandag 20 juni en duurt tot en met vrijdag 24 juni 2022. 

Tweede tijdvak theoretische leerweg

Het 2e tijdvak voor kandidaten die een vak afsluiten op de theoretische leerweg start op 13 juni en duurt tot en met 24 juni 2022. 

Uitslag 2e tijdvak

De uitslag van dit 2e tijdvak is op vrijdag 1 juli 2022.

Diploma-uitreiking

We hopen iedereen op woensdag 6 juli of donderdag 7 juli een diploma te kunnen overhandigen!

Wij wensen alle eindexamenleerlingen heel veel succes!