CJG: Tip van de maand

20 november 2021
Terug

Dat jongeren risicogedrag vertonen is niet nieuw. Ze zijn op zoek naar hun identiteit waarbij ze zich afzetten tegen hun ouders. Daarnaast zijn de hersenen nog niet volgroeid waardoor de ‘rem’ in de hersenen nog niet goed werkt.
Wat kun je doen als jouw puber zich inlaat met de laatste trends op het gebied van risicogedrag? Denk aan lachgas, aan messen en aan spellen aan de hand van de populaire serie ‘squid game’ op Netflix.

  • Maak afspraken. Ook al krijg je soms misschien het idee dat je geen vat meer hebt op je puber, uit onderzoek is gebleken dat het wel degelijk zin heeft om afspraken te maken. Benoem daarbij alleen jouw grootste zorgen; waarom vindt jij het belangrijk? Bespreek ook wat het gevolg van zijn/haar gedrag kan zijn op de korte termijn. Daarvoor zal je puber waarschijnlijk gevoeliger zijn, dan voor de gevolgen op lange termijn.8 Hou bij het maken van afspraken rekening met de leefwereld van je kind. Vrienden en image zijn super belangrijk.
    Bespreek vooraf wat er tegenover staat als je zoon/dochter zich aan de gemaakte afspraak houdt en ook welke consequentie er volgt als dat niet gebeurt. En hou je daar aan.
  • Weet je niet genoeg van nieuwe trends en ontwikkeling, maar maak je je zorgen? Doe eerst zelf je onderzoek voor je het gesprek aangaat. Wist je bijvoorbeeld dat door het gebruik van lachgas onvruchtbaarheid en impotentie kan ontstaan? De gevolgen van het hebben en/of gebruiken van een mes kunnen we allemaal zelf invullen. Jouw jongere zal waarschijnlijk niet erg gevoelig zijn voor de gevolgen op lange termijn. Probeer daarom in te spelen op gevolgen voor je puber op de korte termijn.
    Om signalen tijdig te kunnen herkennen is het belangrijk je te verdiepen in wat er speelt bij je kind. Waar zijn ze mee bezig? Met wie gaan ze om? Waar kijken ze naar online? Verdiep je ook in wat er onder jongeren in het algemeen leeft. Wat is squid game? Kijkt jouw kind ernaar? Wat vindt hij/zij ervan? Ga daar dan het gesprek over aan.
    Bespreek het als je je zorgen maakt. Dat kan op school, met iemand uit je eigen omgeving of met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Een positieve kant: hoewel het als ouder soms ontzettend moeilijk is om te zien dat je kind risico’s opzoekt, heeft het ook een nuttige kant. De drang om spannende nieuwe dingen uit te proberen kan je kind ook wat opleveren. Hierbij valt te denken aan het proberen toe te treden tot een nieuwe vriendengroep bijvoorbeeld. Met het risico dat ze je niet aardig vinden. Door iets nieuws te proberen kunnen ze ook iets nieuws leren. 

Meer weten over bezorgdheid en loslaten? Klik HIER