Gastles in de Kunstles

26 september 2018
Terug

Op dinsdag 25 september heeft een aantal leerlingen een gastles gehad van Hans Corstjens van Buro Beeldvang. In de gastles werd het verhaal van Philips verteld.

Het Kwadrant gaat meewerken aan het Mural-project ‘Philips van Horne’. Er zal samen gewerkt worden aan een grote Mural ergens op een mooie plek op school.

 project-mural.jpg

Projectdoel is om de leerlingen op een spannende manier in contact te brengen met het verhaal van Philips van Horne en zijn betekenis voor Weert en Nederland. Door de murals zal dit stukje DNA van de stad blijvend zichtbaar worden gemaakt op de scholen, waaronder ook Het Kwadrant. eerlingen kiezen een favoriete gebeurtenis en maken een tekening hierover.

Deze dienen ter inspiratie voor de kunstenaars die samen met de leerlingen de mural gaan uitvoeren. Samen met de artiesten van Getting Up worden per school enkele ‘winnende tekeningen’ gekozen, die in zijn geheel of gedeeltelijk worden opgenomen in een door de artiesten op te zetten totaalontwerp.

project.jpg

Het definitieve ontwerp wordt door de artiesten met hulp van enkele leerlingen uitgevoerd.