HERHAALD BERICHT: Verkort lesrooster

12 november 2020
Terug

Zoals ieder schooljaar organiseren we ook dit schooljaar weer vier reflectieweken. De weken daaraan voorafgaand hanteren we een aangepast lesrooster.

In week 48 (de week van 23 november) vindt de eerste reflectieweek van dit schooljaar plaats. Wat betekent dit?

PRO

 • Verkort lesrooster
  In week 47 vinden de lessen plaats volgens een verkort lesrooster. De leerlingen hebben dan les van lesuur 1 tot en met lesuur 3. De school is dan om 11.20 uur uit.
 • Reflectieweek
  In week 48 wordt de eerste reflectieweek van dit schooljaar georganiseerd.

VMBO

 • Verkort lesrooster
  In week 47 vinden de lessen plaats volgens een verkort lesrooster. De leerlingen hebben dan les van lesuur 1 tot en met lesuur 4. De school is dan om 12.40 uur uit. 
  Tijdens deze week vinden er extra momenten voor inhaaltoetsen plaats. Dit start op alle dagen om 12.45 uur en vindt plaats in lokaal 0.58.
 • Reflectieweek
  In week 48 vindt de eerste reflectieweek van dit schooljaar georganiseerd. Het programma hiervoor duurt van lesuur 1 tot en met lesuur 4. De school is dan om 12.40 uur uit.