Inspectieonderzoeken

27 augustus 2018
Terug

De problemen bij VMBO Maastricht hebben hun weerslag op de andere scholen uit het Limburgs Voortgezet Onderwijs.

Naar aanleiding hiervan hebben alle LVO-scholen, op aangeven van de inspectie, een zelfevaluatie kwaliteitsborging schoolexaminering ingevuld en afgelopen week opgestuurd naar de inspectie.

In het kader van transparantie delen wij de inhoud van deze onderzoeken zowel in- als extern binnen LVO Weert. De zelfevaluaties van alle LVO scholen zullen binnenkort te lezen zijn op de website van Stichting LVO.
Via deze link kunt u deze zelfevaluaties van de vier scholen van LVO Weert inzien. 

Centrale Directie LVO Weert