Kenniskring 14 maart 2019

25 februari 2019
Terug

Op donderdag 14 maart 2019 vindt er vanuit het AOSL een kenniskring plaats op de Philips van Horne. In deze bijeenkomst wordt er gekeken in hoeverre er 'andere' lesvormen en/of beoordelingsmanieren zijn om de verschillen tussen leerstromen beter te kunnen beoordelen en om ons klassenmanagement eventueel aan te kunnen passen.

Vervolg

De bijeenkomst op 14 maart volgt op een eerdere bijeenkomst op 13 december jl.. Hier zijn we samen met Mandy Ankersmit van het KPC ingegaan op de verschillen tussen mavo en havo. Welke theorie is er en hoe gaan we daarmee om in de praktijk ?

We kwamen erachter dat het verschil tussen mavo en havo meer is dan alleen kennis. Het gaat ook over de ontwikkeling in vaardigheden en kwaliteiten. 

Agenda

  • Aanvang: 14 maart 2019,  15.15 uur
  • Einde: 17.30 uur
  • Plaats: Philips van Horne, vergaderruimte naast receptie
  • 15.15 - 15.30 uur: Instroom, welkom en voorstellen
  • 15.30 - 17.00 uur: Presentaties met onder andere:
  • 15.30 uur: “Na de vorige keer”……
  • 15.45 uur: Praktijkvoorbeeld, “anders denken over klassenmanagement”, door Peter Cox en Heinz van de Wardt
  • 16.00 uur: Bart Cillekens (www.maarschalktraining.nl) neemt ons mee in coaching van leerlingen met het oog op:  “aandacht bij de ontwikkeling van het kind”. Differentiatie binnen de les is een uitdaging waar veel docenten voor staan. De invoer van het passend onderwijs maar ook de aandacht voor de verschillende leerstijlen vraagt van docenten een andere blik op lesgeven. De trainers van Maarschalk training ervaren dit in hun eigen lespraktijk ook, vandaar dat zij graag in een interactieve lezing met u in gesprek gaan om ervaringen te delen en te laten zien dat differentiëren iets is wat je samen met de leerlingen kunt organiseren. 
  • 17.00 - 17.20 uur:  Terugkoppeling en afsluiten
  • +/- 17.20 uur: Afsluiting met een warme maaltijd op school

Aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan bij Lilian Ohlenforst (l.ohlenforst@stichtinglvo.nl).