Kwadrant krijgt onderwijsprijs uitgereikt

14 januari 2015
Terug

Kwadrant krijgt onderwijsprijs uitgereikt.
Deputé Koopmans citeerde het juryrapport waarin de intensieve samenwerking tussen Het Kwadrant, Wonen Limburg en Stichting Land van Horne een onderwijskundige voltreffer werd genoemd. “ Leren in de echte wereld”, zoals directeur van de school Jan Mueters het altijd verwoordt.
Dhr. Koopmans reikte de prijs uit aan directeur Mueters en aan Kay van Engelen, voorzitter van de leerlingenraad. Tevens bood hij een cadeautje aan: de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs op 25 maart zal in Rotterdam plaats vinden. Het Kwadrant is daarvoor nog in de race. De provincie zal de bus bekostigen waarmee straks leerlingen, directie en docenten naar Rotterdam reizen om daar hopelijk de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst te mogen nemen.
Na de uitreiking verplaatste het gezelschap zich naar het Woonzorgcomplex – Hushoven waar dhr. Ger Verstegen van Wonen Limburg in een kort woord zijn waardering uitte voor de innige samenwerking die zowel bewoners van het woonzorgcomplex als de Kwadrantleerlingen ten goede komt. Tenslotte werden de appartementen van Het Kwadrant bekeken waar enkele leerlingen een toelichting gaven op alle activiteiten die zij daar al ondernomen hebben met én voor de bewoners: een echte voltreffer!

Uitreiking van de Limburgse Onderwijsprijs VO.

** Voor meer foto's klik hier.