Ouderraad

30 november 2022
Terug

Onze school heeft een ouderraad. Een tiental ouders zet zich op een actieve manier in voor de belangen van ouders.

Wist u dat de Ouderraad …

  • Aanspreekpunt en vertegenwoordiger is van de ouders van alle leerlingen?
  • Belangenbehartiger is van de ouders bij de Medezeggenschapsraad (MR), de directie, de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de gemeentelijke instanties?
  • Goede communicatie tussen leerlingen, ouders, docenten en directie heel belangrijk vindt?
  • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leerlingen bewaakt naar, bij en op school?
  • Social media heel erg ‘cool’ vindt, maar niet voor roddels en scheldpartijen?
  • Een hekel heeft aan discriminatie, geweld en pesten?
  • Van goed onderwijs houdt en van eerlijke, gelijke kansen voor alle leerlingen?
  • Orde en netheid, respect en fatsoen heel normaal vindt?

De ouders van de ouderraad vinden het heel fijn om te horen wat u belangrijk vindt. Dan kunnen zij dat meenemen in onze vergaderingen met de schoolleiding en wie weet een verschil maken voor al onze leerlingen. 

Hebt u ideeën, klachten, tips of vragen? Blijf er niet mee zitten! De ouderraad is te bereiken via het e-mailadres ouderraad@hetkwadrant.nl.