Oudervacature lid Ondersteuning Plan Raad (OPR)

29 september 2020
Terug

De Ondersteuning Plan Raad (OPR) heeft een vacature lid OPR.

Wat doet de OPR?

De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. In het Ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het Samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt in de tussenliggende jaren ook de voortgang van het Ondersteuningsplan.


Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat onder meer beschreven hoe de vergaderingen (4 per jaar) worden voorbereid en zullen verlopen en hoe er gestemd wordt. De OPR kiest een voorzitter en secretaris uit haar midden. Elke locatie in Weert heeft een afgevaardigde.


Interesse?

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u dat uiterlijk vrijdag 16 oktober kenbaar maken aan Job Wilms via j.wilms@stichtinglvo.nl.