PTA's cohort 2021-2023

29 september 2021
Terug

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de huidige leerlingen van leerjaar 3 is gereed. Dit omvat alle examenonderdelen voor leerjaar 3 en 4 (cohort 2021-2023). 

Bekijk hieronder de boekjes, deze zijn per profiel gerubriceerd:

Naast de PTA's is ook een examenreglement opgesteld. 

De PTA's van de huidige leerlingen van leerjaar 4 (cohort 2020-2022), inclusief het examenreglement, is hier terug te vinden.