Samenwerking school en schoolfotograaf

26 augustus 2019
Terug

Graag willen wij de samenwerking tussen de school en schoolfotograaf onder uw aandacht brengen in verband met de regels vanuit de AVG-wetgeving.

Toestemming

In het schooljaar 2019-2020 worden pasfoto’s van alle leerlingen gemaakt voor ons leerlingvolgsysteem en identificatie op de schoolpas. Daarnaast worden van alle klassen groepsfoto’s gemaakt. Wij moeten als school in geval van groepsfoto’s toestemming vragen voor elke leerling die herkenbaar in beeld is:

  • Voor leerlingen van jonger dan 16 jaar is er toestemming van de ouder(s)/verzorgers nodig.
  • Voor leerlingen van 16 jaar en ouder is er toestemming van de leerling zelf nodig.

De schoolfotograaf (Face2Face) heeft gegevens van onze leerlingen nodig om de juiste foto’s bij de juiste leerlingen en klassen terecht te laten komen. LVO heeft een verwerkersovereenkomst met Face2Face en wij mogen daarom gegevens van ouders en leerlingen uitwisselen met de schoolfotograaf.


Contact Face2Face

Met ingang van 1 augustus a.s. kunt u via e-mail door Face2Face benaderd worden inzake het verlenen van toestemming voor het maken van groepsfoto’s. Belangrijk daarbij is dat u en uw zoon/dochter ervoor zorgt dat het juiste e-mailadres is geregistreerd in Magister/Somtoday. U kunt als ouder dan rechtstreeks via e-mail communiceren met Face2Face.

Het is tevens mogelijk om via bijgevoegde links al dan niet uw toestemming te verlenen:

Het is belangrijk dat Face2Face een reactie van u ontvangt vóórdat de foto's gemaakt of gepubliceerd worden. De fotograaf bezoekt op de volgende momenten onze scholen:

  • Philips van Horne: 26-27-28 augustus 2019 (reageren voor 5 september)
  • BRAVO! College: 27 augustus 2019 (reageren voor 5 september)
  • Het College Weert: 3-4 september 2019 (reageren voor 3 september)
  • Het Kwadrant: 3 september 2019 (reageren voor 3 september)

Via de website kunt u door middel van het leerlingennummer t.z.t. een bestelcode opvragen voor het leveren van de foto’s.


Groepsfoto's 

Mocht u of uw zoon/dochter ervoor kiezen geen toestemming te verlenen voor het maken van een groepsfoto, dan verzoeken wij uw zoon/dochter op de foto-dag zelf ervoor te zorgen niet deel te nemen aan de groepsfoto. Nadat u uw keuze heeft doorgegeven aan Face2Face kan deze niet worden herzien op het moment van fotografie. Met het verstrekken van uw toestemming is volledig voldaan aan de AVG.

Indien u toestemming geeft voor deelname aan de groepsfoto geeft u daarmee NIET automatisch toestemming voor verder gebruik of publicatie van deze foto door de school. Zo nodig wordt hiervoor separaat toestemming gevraagd.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

R. Barten (sectordirecteur BRAVO! College Cranendonck)
J. Jacobs (locatiedirecteur Het Kwadrant)
P.P. Truijen (locatiedirecteur Philips van Horne)
F. Stals (locatiedirecteur Het College Weert)