Stakingsdagen: lessen gaan grotendeels door

23 januari 2020
Terug

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking wordt het kabinet opgeroepen om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Hoewel de problemen in het voortgezet onderwijs voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar zijn, hebben wij in toenemende mate te maken met de gevolgen van de hoge werkdruk en het oplopende lerarentekort. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind.

Ook op Het Kwadrant heeft een aantal medewerkers aangegeven te gaan staken om kracht bij te zetten aan de tweedaagse stakingsactie. Dit heeft invloed op een deel van de lessen. De betreffende klassen zijn hierover reeds per mail geïnformeerd. Voor de overige klassen geldt dat de lessen gewoon doorgaan. Onze school is dus ook gewoon geopend.

Het is echter niet uitgesloten dat er docenten zijn die pas op de stakingsdag zelf aangeven te gaan staken. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast die daardoor kan ontstaan.

Hou Somtoday goed in de gaten, hier staat altijd het actuele lesrooster!