Teruggave ouderbijdrage

23 juni 2020
Terug

In verband met de coronacrisis hebben diverse activiteiten waarvoor aan het begin van het schooljaar een ouderbijdrage is betaald, geen doorgang kunnen vinden. Deze kosten worden uiteraard teruggeboekt naar de betreffende ouders.

Echter, het is een complex en tijdrovend proces. De afrekening vindt pas na het einde van het schooljaar plaats, omdat er mogelijk nog activiteiten plaatsvinden.

Na de zomervakantie worden alle overige kosten waarvoor de ouders betaald hebben bekeken en waar nodig teruggeboekt.