Tip van het CJG: Pesten

25 maart 2019
Terug

Pesten houdt ons allemaal bezig. Dit geldt als je kind gepest wordt, maar ook als je kind de pester is. Kinderen die weten van de gevaren op internet lopen minder kans om gepest te worden. Het is dus belangrijk om dit onderwerp met je kind te bespreken. 

De oplossing zit niet in 3 tips, maar het is een start. Onthoud vooral dat je pesten met elkaar moet oplossen!
Hier 3 tips:
1. Wacht niet af. Ga direct het gesprek aan als je kind pest of gepest wordt. Praat met je kind, maar ook met de (ouders van de) andere partij en met school.
2. Neem je kind serieus. Luister naar zijn/haar verhaal over hoe er gepest wordt en waarom. Blijf rustig.
3. Verzin samen met je kind oplossingen hoe het pesten te stoppen.

Lees meer over pesten van en door pubers.