Update heroriëntatie VO Weert

22 juli 2021
Terug

Zoals bekend is, wordt er binnen het Weerter VO gewerkt aan een heroriëntatie van het onderwijs. De schoolleiding van de Weerter scholen heeft de laatste maanden samen met een extern bureau verschillende scenario’s uitgeschreven. Deze scenario’s zijn uitgewerkt op onder andere onderwijskundig, ruimtelijk en financieel aspect en samengevat in een concept (eind)rapport.

De gemeente Weert is een belangrijke partner in het huisvestingsvraagstuk. Gesprekken met de gemeente Weert lopen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De uitkomsten van deze gesprekken zijn noodzakelijk om een weloverwogen en duurzame keuze te kunnen maken voor het uiteindelijke eindscenario dat de besluitvorming in gaat.

De laatste twee jaren is toegewerkt naar effectuering van de heroriëntatie op 1 augustus 2022. Deze implementatiedatum is niet meer realistisch en haalbaar. Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven op welk moment de heroriëntatie wel geeffectueerd wordt. Op basis van het definitieve scenario zal worden bepaald wat de exacte datum gaat worden.

Ook in deze fase van het traject blijven de uitgangspunten ongewijzigd:

  • Investeren in het versterken van de basis in plaats van het extra aanbod.
  • Investeren in extra ondersteuningsmogelijkheden.
  • Keuzes maken in aanbod en dat wat je doet goed doen.
  • Voor ouders en leerlingen (met name mavo, havo en vwo) is er de wens om een keuzemogelijkheid te hebben voor een schoollocatie.
  • Op- en afstroommogelijkheden, uitstel van keuze, inrichten heterogene brugklassen.
  • Veiligheid voor kwetsbare leerlingen op ons vmbo en in het praktijkonderwijs.