Van Praktijkonderwijs naar het VMBO: het kàn !

11 juli 2016
Terug

 

Huseyin is een de leerlingen die vanuit het Praktijkonderwijs gaat opstromen naar het reguliere VMBO. Elk jaar kijken we zorgvuldig naar de mogelijkheden van onze leerlingen. We kijken dan niet alleen naar de toetsresultaten op het gebied van Nederlands en rekenen maar ook naar de jongere als totaal. Is hij of zij voldoende weerbaar? Hoe lukt het plannen en vragen stellen? Is er de motivatie om een tandje bij te zetten?                                                                                              

Vervolgens gaan de leerlingen in een reguliere brugklas basis meelopen om te kijken hoe het gaat met de vele leswisselingen, de drukkere pauzes en het huiswerk. Tijdens die periode is er veelvuldig overleg met de gastcoach en de leerling zelf. Ook worden de ouders er bij betrokken. We nemen met z’n allen het besluit om wel of niet de overstap te maken.

Tot nu toe heeft al een heel aantal leerlingen deze overstap gemaakt, vanuit fase 1 naar de brugklas of later naar de bovenbouw. Allen met een goed gevoel en succesvol qua resultaat. Uiteraard laten we deze leerling na de overstap niet helemaal los, maar blijft het toch nog een beetje onze leerling en houden we de vinger aan de pols!

Nicole Geelen, intern ondersteuner