Verkeerseducatie op Het Kwadrant

15 september 2021
Terug

Kinderen en jongeren van 4-17 jaar behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Op onze school wordt jaarlijks aandacht besteed aan verkeerseducatie van onze leerlingen. Sinds dit schooljaar zijn we dan ook een Verkeersactieve school.

Wat houdt dit in?

De Verkeersactieve school is een initiatief van Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Provincie Limburg en de gemeenten in Limburg willen de verkeersveiligheid gezamenlijk verbeteren. Om de kwetsbare en onervaren deelnemers te stimuleren zich veilig in het verkeer te gedragen is de aanpak Verkeersactieve school ontwikkeld. Aan leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt verkeerseducatie aangeboden.

Een Verkeersactieve school is een school die in alle groepen/leerjaren aandacht besteedt aan theoretische en praktische verkeerseducatie en oog heeft voor een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes. 

Met de Verkeersactieve school stimuleren we verkeersveilig gedrag en gaan we voor nul verkeersslachtoffers. Samen maken we van de nul een punt.