Verkeerssituatie rondom school

3 december 2021
Terug

Sinds de zomer is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan door de aanleg van de nieuwe rotonde Ringbaan-Oost, Maaslandlaan, Sint-Jobstraat.

Dit heeft zeker voordelen, maar we merken ook dat er nadelen zijn. Graag willen we de situatie rijroute Maaslandlaan => Nedermaaslaan => Kleefstraat onder de aandacht brengen:

Wegenkaart.jpg

Door geparkeerde auto’s is de Nedermaaslaan erg smal. Het verkeer komt elkaar tegemoet en onze leerlingen moeten hier ook nog eens tussendoor.

Mocht uw zoon/dochter van deze route gebruik maken of van de route Kesselstraat => Nedermaaslaan, bespreek deze situatie.  

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de situatie voor alle weggebruikers zo veilig mogelijk blijft:

  • Rij niet te hard
  • Geef elkaar de ruimte, zowel overstekende voetganger, fietsers als auto’s
  • Als u uw zoon/dochter naar school brengt/ophaalt en gebruik maakt van de route Maaslandlaan => Nedermaaslaan => Kleefstraat:
    Rij dan niet zelfde route terug, maar maak gebruik van rijroute Kleefstraat => Thornstraat => Schuttebeemd. Of zet uw zoon/dochter af bij Nedermaaslaan => Schuttebeemd.

Parkeerverbod

Let op: erg geldt een parkeerverbod aan schoolzijde Kleefstraat.

Parkeer.png

Dit betekent dat men NIET mag stilstaan of stoppen aan de zijde van de weg waar het bord staat. Echter merken we dat dit toch regelmatig gebeurt. Vandaar de oproep om aan de overzijde van de Kleefstraat waar het verbodsbord om stil te staan NIET staat, uw zoon of dochter af te zetten. Zo blijven de in- en uitritten van Het Kwadrant voor iedereen overzichtelijk.

Er zijn stappen ondernomen om bovengenoemde verkeersituaties nader onder de loep te nemen.

Laten we met z’n allen de verkeerssituatie zo veilig mogelijk houden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!