Verkiezingen oudergeleding MR

29 september 2020
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het Kwadrant heeft een tweetal vacatures voor de oudergeleding van de MR. Een drietal ouders heeft zich verkiesbaar gesteld voor deze vacatures. Zij stellen zich graag aan u voor: voorstellen kandidaten oudergeleding MR.

Alle ouders/verzorgers ontvangen deze week een e-mail met oproep om hun stem uit te brengen. In deze mail treft u de link naar het online stemformulier aan. Wij vragen u uiterlijk 7 oktober een stem uit te brengen op twee van de drie kandidaten. Let wel, omdat er maar eenmaal gestemd mag worden, vragen wij u ter controle het leerlingnummer van uw zoon of dochter en uw emailadres in te vullen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om controle uit te kunnen voeren. Foutieve leerlingnummers en nummers die meerdere malen gebruikt zijn, worden uit de inzendingen verwijderd.

Uw gegevens worden anoniem verwerkt en uiterlijk 14 dagen na het uitbrengen van de laatste stemmen uit onze database verwijderd.