Roosters

Via onderstaande links zijn de roosters te raadplegen.

Lestijden 50-minuten rooster

Lesuur                             Lestijden  
1 08:45 - 09:35 uur        
2 09:40 - 10:30 uur  
     Pauze    
3 10:55 - 11:45 uur  
4 11:50 - 12:40 uur  
     Pauze    
5 13:10 - 14:00 uur  
6 14:05 - 14:55 uur  
7 15:00 - 15:50 uur
8 15:55 - 16:45 uur

Lestijden 40-minuten rooster

In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen:

Lesuur                              Lestijden
1                                        8:45 - 9:25 uur
2                                        9:30 - 10:10 uur
       Pauze
3                                       10:35 - 11:15 uur
4                                       11:20 - 12:00 uur
       Pauze
5                                       12:30 - 13:10 uur
6                                       13:15 - 13:55 uur
7                                        vervalt
8                                        vervalt

Dagen 40-minutenrooster

Voor schooljaar 2019 - 2020 geldt op de volgende dagen het verkort rooster:

 • Vrijdag 6 september
 • Dinsdag 17 september
 • Vrijdag 27 september: LET OP: deze dag staat niet in de schoolgids
 • Maandag 21 oktober
 • Donderdag 30 januari
 • Dinsdag 18 februari
 • Vrijdag 6 maart: LET OP: deze dag staat niet in de schoolgids, en was eerst donderdag 5 maart gepland
 • Woensdag 1 april
 • Dinsdag 14 april
 • Donderdag 28 mei
 • Vrijdag 12 juni

Weken van aangepast lesrooster

Op pagina 35 van de schoolgids staat vermeld dat er voor het vmbo een aangepast lesrooster gehanteerd wordt in de weken 50, 12 en 26. Wat houdt dit in?

 • Vrijdag 6 december tot en met donderdag 12 december:
  Les van lesuur 1 tot en met lesuur 4;
  Vanaf 12.40 uur vervallen de lessen.
  Vrijdag 13 december tot en met donderdag 19 december vindt de 2e reflectieweek plaats.
 • Maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart:
  Lesuur 1 tot en met 4 vervallen de lessen;
  Les van lesuur 5 tot en met 7.
  De lessen starten in deze week om 13.10 uur.
  Maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart vindt de 3e reflectieweek plaats.
 • Maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni
  Les van lesuur 1 tot en met lesuur 4;
  Vanaf 12.40 uur vervallen de lessen.
  Maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli vindt de 4e reflectieweek plaats.

Vakanties en feestdagen schooljaar 2019 - 2020

 • Herfstvakantie: maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober
 • Kerstvakantie: vrijdag 20 december t/m vrijdag 3 januari 2020 LET OP: in de schoolgids staatnper abuis maandag 24 december en vrijdag 4 januari vermeld.
 • Carnavalsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
 • Meivakantie: maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei
 • Tweede Paasdag: maandag 13 april
 • Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni
 • Zomervakantie: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

Roostervrij voor leerlingen:

 • Maandag 19 augustus
 • Maandag 30 september
 • Vrijdag 20 december
 • Vrijdag 22 mei

Lessentabellen 2019 - 2020