Roosters

Via onderstaande links zijn de roosters te raadplegen.

Lestijden 50-minuten rooster

Lesuur                             Lestijden  
1 08:45 - 09:35 uur        
2 09:40 - 10:30 uur  
     Pauze    
3 10:55 - 11:45 uur  
4 11:50 - 12:40 uur  
     Pauze    
5 13:10 - 14:00 uur  
6 14:05 - 14:55 uur  
7 15:00 - 15:50 uur
8 15:55 - 16:45 uur

Lestijden 40-minuten rooster

In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen:

Lesuur                              Lestijden
1                                        8:45 - 9:25 uur
2                                        9:30 - 10:10 uur
       Pauze
3                                       10:35 - 11:15 uur
4                                       11:20 - 12:00 uur
       Pauze
5                                       12:30 - 13:10 uur
6                                       13:15 - 13:55 uur
7                                        vervalt
8                                        vervalt

Voor schooljaar 2019 - 2020 geldt op de volgende dagen het verkort rooster:

 • Vrijdag 6 september
 • Dinsdag 17 september
 • Vrijdag 27 september: LET OP: deze dag staat niet in de schoolgids
 • Maandag 21 oktober
 • Donderdag 30 januari
 • Dinsdag 18 februari
 • Vrijdag 6 maart: LET OP: deze dag staat niet in de schoolgids, en was eerst donderdag 5 maart gepland
 • Woensdag 1 april
 • Dinsdag 14 april
 • Donderdag 28 mei
 • Vrijdag 12 juni

Vakanties en feestdagen schooljaar 2019 - 2020

 • Herfstvakantie: maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober
 • Kerstvakantie: vrijdag 20 december t/m vrijdag 4 januari 2020 LET OP: in de schoolgids staat per abuis maandag 24 december
 • Carnavalsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
 • Meivakantie: maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei
 • Tweede Paasdag: maandag 13 april
 • Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni
 • Zomervakantie: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

Roostervrij voor leerlingen:

 • Maandag 19 augustus
 • Maandag 30 september
 • Vrijdag 20 december
 • Vrijdag 22 mei

Lessentabellen 2019 - 2020

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!