Roosters

Via onderstaande links zijn de roosters te raadplegen.

LET OP: vanwege de Corona-maatregelen maken we momenteel gebruik van gescheiden pauzes. Voor de leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) verandert er niets aan de lestijden; zij volgen het normale rooster op de normale tijden.
Voor de leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4 én techniekklas T2A) geldt dat zij het normale rooster volgen, maar met de pauzes ná lesuur 3 en 5, in plaats van na lesuur 2 en 4.

Bekijk hieronder de les- en pauzetijden:
Aangepast-lesrooster-2.jpg 

Lestijden 40-minuten rooster

In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen. Dit schooljaar is dit op de volgende dagen:

 • Dinsdag 9 maart: lesuur 7 vervalt
 • Woensdag 10 maart: lesuur 7 vervalt
 • Donderdag 11 maart: lesuur 7 vervalt
 • Vrijdag 12 maart: lesuur 7 vervalt
 • Vrijdag 18 juni

Aangezien we momenteel werken met het 'Corona-rooster' (gescheiden pauzes onder- en bovenbouw) ziet het 40-minutenrooster er als volgt uit: 

 40-minuten-rooster-incl-lesuur-7.png

Vakanties en feestdagen schooljaar 2020 -2021

 • Start school: maandag 24 augustus roostervrij voor leerlingen (dinsdag 25 augustus start schooljaar)
 • Kermis: maandag 28 september roostervrij voor leerlingen
 • Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
 • Kerstvakantie: vrijdag 18 december t/m vrijdag 1 januari 2021
 • Carnavalsvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
 • Tweede Paasdag: maandag 5 april
 • Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei
 • Dag na Hemelvaart: vrijdag 14 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei
 • Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september

Verkort lesrooster

Dit schooljaar vinden er 4 verkorte lesweken plaats:

 • Week 47
 • Week 5
 • Week 15
 • Week 27

PRO => leerlingen hebben in deze weken les van lesuur 1 tot en met lesuur 3. De school is voor deze leerlingen om 11.20 uur uit.
VMBO => leerlingen hebben in deze weken les van lesuur 1 tot en met lesuur 4. De school is voor deze leerlingen om 12.40 uur uit.

Reflectieweken

Dit schooljaar vinden er 4 reflectieweken plaats:

 • Week 48
 • Week 6
 • Week 16
 • Week 28

Lessentabellen 2020 - 2021