Roosters

Via onderstaande links zijn de roosters te raadplegen.

 • Nieuw rooster per 10 mei 2021
  Wil je altijd het meest actuele rooster bij de hand hebben, gebruik dan CTRL + F5 op de betreffende pagina!

Vanaf 10 mei 2021 gaan we als vanouds lesgeven volgens het 50-minutenrooster. Wel blijven we de gescheiden pauzes tussen onderbouw en bovenbouw hanteren. Het rooster ziet er als volgt uit: 

Aangepast-lesrooster-2.jpg

Lestijden 40-minuten rooster

In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen. Dit is ruim voor aanvang van het schooljaar reeds ingepland, en staat los van het huidige Corona-rooster dat momenteel gehanteerd wordt. Dit schooljaar is dit op de volgende dagen:

 • Dinsdag 9 maart: lesuur 7 vervalt
 • Woensdag 10 maart: lesuur 7 vervalt
 • Donderdag 11 maart: lesuur 7 vervalt
 • Vrijdag 12 maart: lesuur 7 vervalt
 • Vrijdag 18 juni 

Vakanties en feestdagen schooljaar 2020 -2021

 • Start school: maandag 24 augustus roostervrij voor leerlingen (dinsdag 25 augustus start schooljaar)
 • Kermis: maandag 28 september roostervrij voor leerlingen
 • Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
 • Kerstvakantie: vrijdag 18 december t/m vrijdag 1 januari 2021
 • Carnavalsvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
 • Tweede Paasdag: maandag 5 april
 • Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei
 • Dag na Hemelvaart: vrijdag 14 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei
 • Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september

Verkort lesrooster

Dit schooljaar vinden er 4 verkorte lesweken plaats:

 • Week 47
 • Week 5
 • Week 15
 • Week 27

PRO => leerlingen hebben in deze weken les van lesuur 1 tot en met lesuur 3. De school is voor deze leerlingen om 11.20 uur uit.
VMBO => leerlingen hebben in deze weken les van lesuur 1 tot en met lesuur 4. De school is voor deze leerlingen om 12.40 uur uit.

Reflectieweken

Dit schooljaar vinden er 4 reflectieweken plaats:

 • Week 48
 • Week 6
 • Week 16
 • Week 28

Lessentabellen 2020 - 2021