Leerlingcoördinatoren en Intern Ondersteuningsteam (IOT)

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant leerlingcoördinatoren, en daarnaast een intern ondersteuningsteam ingericht als tweedelijnsvoorziening.

Leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren voor het VMBO zijn:

 • Onderbouw: de heer T. Verschueren
 • Bovenbouw: mevrouw M. Hoeben

Voor het Praktijkonderwijs zijn dit assistent-teamleiders:

 • De heer B. Rouing
 • Mevrouw V. Janssen

Het is hun taak om:

 • Problematisch leerlinggedrag op te pakken
 • Leerlingbesprekingen voor te zitten
 • Time-out/schorsingen en gesprek te voeren met ouders en leerlingen

IOT

De taken van het IOT zijn:

 • De ondersteuningscoördinator begeleidt onze leerlingen naar de best passende (extra) ondersteuning.
 • Hij coördineert en evalueert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid rondom de leerlingen binnen het ondersteuningsteam. 
 • Hij zet de lijnen uit voor ondersteuning  binnen de school
 • Hij stuurt processen aan door het motiveren, inspireren en aanspreken van de verschillende betrokken professionals, binnen en buiten de school.

Het IOT bestaat uit:

 • De heer L. Custers, voorzitter IOT
 • Mevrouw C. Rohenkohl, vmbo
 • Mevrouw I. Nacinovic, vmbo
 • Mevrouw N. Geelen, praktijkonderwijs
 • Mevrouw K. van Gils, ondersteuning
 • Mevrouw M. Salden, orthopedagoge van het samenwerkingsverband
 • Mevrouw K. Drenth en mevrouw N. Peeters, ambulant begeleiders
 • Mevrouw M. Hodzelmans, CJG

Via een Zorgvragenformulier beschrijven de coach en ouders/leerling hun zorgen. Het Kwadrant kent buiten het intern zorgoverleg ook nog een overleg binnen het Samenwerkingsverband.