Ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in overleg met de coach gebruik maken van de volgende faciliteiten:


Trainingen

Het Kwadrant neemt deel aan het Coachingsproject 2-gether van Punt Welzijn. Leerlingen die bij dit project zijn aangemeld, worden begeleid door coaches die iets ouder zijn dan zijzelf. Tevens worden er trainingen aangeboden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals:

  • Rots & Water
  • Faalangst-Reductietrainingen
  • Sociale Vaardigheden
  • Agressie-Regulatietraining
  • Training voor omgang met jongens en meisjes


Dyslexie- en dyscalculieondersteuning

Om de leerlingen met dyslexie en dyscalculie op een zo goed mogelijke manier te begeleiden is een dyslexie- en dyscalculie beleid opgesteld. Dit beleid beschrijft op welke manier leerlingen met dyslexie of dyscalculie of waarbij het vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, op een zo optimaal mogelijke manier begeleid kunnen worden. Om op een zo succesvol mogelijke manier het onderwijs op Het Kwadrant te kunnen doorlopen.


Claroread is een programma dat in het Voortgezet Onderwijs in Weert en Cranendonck gebruikt wordt als auditieve ondersteuning voor leerlingen die hieraan behoefte hebben. Het is een hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie. Het leest alle tekst voor op de computer. Ook het voorlezen en bewerken van digitale boeken behoort tot de mogelijkheden. Claroread is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten. Bekijk hierbij een brief en enquête over Claroread.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!