Ondersteuning

Huiswerkbegeleiding

 • Zuid Studiebegeleiding
  In samenwerking met Zuid Studiebegeleiding wordt iedere dag huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het geven van begeleiding en bijlessen op verschillende scholen in Limburg. Leerlingen werken na schooltijd in een rustige en motiverende omgeving en zonder afleiding aan hun huis- en leerwerk, in een studieruimte op school. Samen met de getrainde begeleiders worden alle taken gestructureerd en vastgelegd in een planning, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan en de begeleider vakinhoudelijke uitleg en instructies geeft. Voor meer informatie over Zuid Studiebegeleiding, lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op http://www.zuidstudiebegeleiding.nl 
 • Huiswerktoezicht Plus
  Alle onderbouwleerlingen van LVO Weert kunnen gebruik maken van Huiswerktoezicht Plus op de Philips van Horne. Huiswerktoezicht Plus is een onderdeel van HuiswerkBegeleiding Spijkers (HBS). Voor meer informatie voor wat betreft de lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op http://www.hbspijkers.nl/

Trainingen

Het Kwadrant neemt deel aan het Coachingsproject 2-gether van Punt Welzijn. Leerlingen die bij dit project zijn aangemeld, worden begeleid door coaches die iets ouder zijn dan zijzelf. Tevens worden er trainingen aangeboden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals:

 • Rots & Water
 • Faalangst-Reductietrainingen
 • Sociale Vaardigheden
 • Agressie-Regulatietraining
 • Training voor omgang met jongens en meisjes.


Dyslexie en dyscalculie

Om de leerlingen met dyslexie en dyscalculie op een zo goed mogelijke manier te begeleiden is een dyslexie- en dyscalculie beleid opgesteld. Dit beleid beschrijft op welke manier leerlingen met dyslexie of dyscalculie of waarbij het vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, op een zo optimaal mogelijke manier begeleid kunnen worden. Om op een zo succesvol mogelijke manier het onderwijs op Het Kwadrant te kunnen doorlopen.

 

 

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!