Zorgoverleg

Samenwerkingsverband

Het Kwadrant is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03. Uitgangspunt van de zorg binnen het samenwerkingsverband is HandelingsGerichte Zorg (HGZ) met als doel één leerlingvolgsysteem te ontwikkelen, die een naadloze overgang garandeert (zorg op maat) tussen de hoofdlocaties en Het Kwadrant.

Naast het zorgteam is er één keer per zes weken een ZAT (Zorg en Advies Team) overleg. Dit is een overleg waar naast het zorgteam ook een aantal externe organisaties (o.a. Jeugdzorg, Riagg, politie, GGD, ambtenaar Leerplicht) aanwezig zijn, waarmee school te maken heeft. Dit ZAT overleg heeft als doel een leerling te besprekenmet mensen die onbevangen tegen een mogelijk probleem aankijken, om zo nieuwe inzichten te verkrijgen.

Het samenwerkingsverband is bereikbaar via
T. 
06 218 19 868.

School Maatschappelijk Werk

In het overleg tussen het samenwerkingsverband V(oortgezet) O(nderwijs), de gemeente en maatschappelijk werk is afgesproken dat een maatschappelijk werker op elke school in Weert en Nederweert één keer per twee weken spreekuur houdt voor de leerlingen die dit wensen. Voor Het Kwadrant is dit op maandag van 12.15-13.00 uur in de gang bij de sector Zorg en Welzijn. De meeste leerlingen komen hier via de coach of zorgcoördinator. Soms gaan leerlingen zelf naar de maatschappelijk werk(st)er.

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

De Permanente Commissie Leerlingenzorg heeft een belangrijke taak in het zoeken naar antwoorden op hulpvragen van leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Zij bespreekt vragen van individuele scholen en geeft mogelijkheden voor begeleiding aan; intern of extern.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!