Techniekopleiding (6 jaar) - combinatie VMBO/MBO

De zesjarige gecombineerde VMBO/MBO Techniekopleiding is vrij nieuw en is vorig schooljaar van start gegaan.
De prognoses laten zien dat er in de toekomst een groeiende vraag is naar technisch goed geschoold personeel. Om hieraan te voldoen, is in nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen (MBO) en het regionale bedrijfsleven, verenigd in de Stichting Kwadrant-Bedrijfsleven, deze unieke opleiding tot stand gekomen.


Oplossingsgericht handelen

In zes jaar tijd behalen de leerlingen een vakdiploma Techniek op MBO niveau 2 of 3. De eerste leerjaren zijn algemeen en oriënterend van aard en daarna volgt de verdieping. Het accent ligt niet zo zeer op het tot in de finesse onder de knie krijgen van technische vaardigheden, maar meer op het vermogen om zelfstandigen oplossingsgericht te kunnenhandelen in werksituaties.

Samenwerking met bedrijfsleven

Uniek aan de opleiding is de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Mensen uit het bedrijfsleven verzorgen gastlessen en de leerlingen gaan regelmatig naar bedrijven toe om zelf te ervaren hoe het erop de werkvloer aan toe gaat.

Geintegreerd onderwijs

Bijzonder is dat de lesstof geïntegreerd wordt aangeboden. Dit betekent dat Techniek niet alleen tijdens de vaklessen centraal staat, maar ook in de algemeen vormende lessen, zoals wiskunde, maatschappijwetenschappen of Engels.
In deze lessen worden voorbeelden uit de techniek gebruikt of wordt aangesloten bij hetgeen er in de lessen Techniek aan bod is geweest. Op deze wijze krijgen de leerlingen een brede kijk op techniek en zijn ze beter voorbereid op wat de samenleving van hen vraagt.

Verkort leertraject

Een ander pluspunt is dat leerlingen die voor de nieuwe technische opleiding kiezen korter over het leertraject doen. Door de directe koppeling van VMBO aan MBO ontstaat er een tijdswinst van ongeveer anderhalf jaar.


Bekijk hier de presentatie 6-jarige techniekopleiding

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!