Schoolleiding

De schoolleiding van Het Kwadrant bestaat uit de Centrale Directie LVO-Weert, de locatiedirectie en teamleiders:

Centrale Directie LVO-Weert:
Dhr. J. Hausmans, voorzitter


Locatiedirectie

  • Mevr. J. Jacobs, locatiedirecteur
  • Dhr. H. Winkelman, sectordirecteur

Teamleiders

  • Mevr. L. van Erp, praktijkonderwijs
  • Dhr. L. Custers, onderbouw
  • Mevr. I. Derks, bovenbouw
  • Mevr. M. Jacobs, NTC


Wilt u iemand van de directie, teamleiders, coach of docenten spreken? Neem contact op met Het Kwadrant via het algemene telefoonnummer 0495-513666 en vraag naar de desbetreffende persoon.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!