Schoolleiding

De schoolleiding van Het Kwadrant bestaat uit de  regiodirecteur, de locatiedirectie en teamleiders:

Regiodirecteur Noord- en Midden-Limburg
Dhr. J.H.F. Vossen MEM

Locatiedirecteur
Mevr. J. Jacobs

Teamleiders

  • Mevr. L. van Erp, praktijkonderwijs
  • Dhr. L. Custers, onderbouw
  • Mevr. I. Derks, bovenbouw
  • Mevr. M. Jacobs, NTC Weert
  • Dhr. L. Geelen, NTC Budel

Wilt u iemand van de directie, teamleiders, coach of docenten spreken? Neem contact op met Het Kwadrant via het algemene telefoonnummer 0495-513666 en vraag naar de desbetreffende persoon.