Examens

PRO

Bekijk HIER het handboek examinering praktijkonderwijs. Hierin is alle informatie over de examens opgesomd.

VMBO

Lees HIER het examenboekje.