Examens

Hier wordt in de loop van dit schooljaar het handboek examinering praktijkonderwijs. opgenomen. Hierin wordt alle informatie over de examens opgesomd.